J.S. BACH: CANTATE Was Gott tut, das ist wohlgetan III (BWV 100)

1. Koor
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten.

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil blijft rechtvaardig;
zoals hij het voor mijn zaak opneemt
vertrouw ik rustig op hem.
Hij is mijn God,
die in de nood
mij wel weet te bewaren;
daarom laat ik hem maar regeren.


2. Aria / Duet A T
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er wird mich nicht betrügen;
Er führet mich auf rechter Bahn,
So lass ich mich begnügen
An seiner Huld
Und hab Geduld,
Er wird mein Unglück wenden,
Es steht in seinen Händen.

Wat God doet dat is welgedaan,
hij zal mij niet bedriegen;
hij leidt mij over de juiste weg,
daarom ben ik tevreden
over zijn genade
en heb ik geduld.
Hij zal een keer brengen in mijn ongeluk,
alles is in zijn handen.


3. Aria S
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er wird mich wohl bedenken;
Er, als mein Arzt und Wundermann,
Wird mir nicht Gift einschenken
Vor Arzenei.
Gott ist getreu,
Drum will ich auf ihn bauen
Und seiner Gnade trauen.

Wat God doet, dat is welgedaan,
hij zal mij ruim bedelen;
hij, als mijn heelmeester en wonderdoener
zal mij geen vergif geven
als medicijn.
God is getrouw,
daarom wil ik op hem bouwen
en op zijn genade vertrouwen.


4. Aria B
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er ist mein Licht, mein Leben,
Der mir nichts Böses gönnen kann,
Ich will mich ihm ergeben
In Freud und Leid!
Es kommt die Zeit,
Da öffentlich erscheinet,
Wie treulich er es meinet.

Wat God doet, dat is welgedaan,
hij is mijn licht, mijn leven,
die mij geen kwaad gunt,
aan hem wil ik mij overgeven
in vreugde en leed!
De tijd komt
dat openlijk zichtbaar wordt
hoe trouw hij het met ons meent.


5. Aria A
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Muss ich den Kelch gleich schmecken,
Der bitter ist nach meinem Wahn,
Laß ich mich doch nicht schrecken,
Weil doch zuletzt
Ich werd ergötzt
Mit süßem Trost im Herzen;
Da weichen alle Schmerzen.

Wat God doet, dat is welgedaan;
ook al moet ik de beker drinken
die bitter is naar mijn waan,
ik laat mij niet afschrikken,
omdat ik uiteindelijk
word verblijd
met zoete troost in mijn hart;
dan verdwijnen alle smarten.


6. Koor
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar wil ik het op houden.
Ook al drijven nood, dood en ellende
mij op ruwe wegen,
God zal mij
als een liefhebbende Vader
in zijn armen houden;
daarom laat ik hem maar regeren.

(Nederlandse vertaling: Leo de Leeuw