Cantate Es ist euch gut, daß ich hingehe (BWV 108)


1    Arioso (bas)

“Es ist euch gut, dass ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
so kömmt der Tröster nicht zu euch.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.”
“Het is goed voor u dat ik heenga;
want als ik niet heenga,
komt de Trooster niet tot u.
Maar als ik heenga, zal ik Hem tot u zenden.” (Johannes 16:7)

2    Aria (tenor)

Mich kann kein Zweifel stören,
auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
so kann ich mich getrösten,
dass ich zu den Erlösten
komm an gewünschten Port.
Geen twijfel kan mij verhinderen
om naar Uw woord, Heer, te luisteren.
Ik geloof, dat ik, wanneer Gij heengaat,
erop kan vertrouwen,
dat ik bij de verlosten kom
in de gewenste haven.

3    Recitatief (tenor)

Dein Geist wird mich also regieren,
dass ich auf rechter Bahne geh;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
ich frage sorgensvoll: ach ist er nicht schon hier?
Uw geest zal mij zo leiden,
dat ik op het rechte pad ga;
door Uw heengaan komt Hij immers tot mij,
ik vraag mij bezorgd af: Ach, is Hij niet reeds aanwezig?

4    Koor

“Wenn aber jener,
der Geist der Wahrheit, kommen wird,
der wird euch in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden,
sondern was er hören wird, das wird er reden;
 und was zukünftig ist, wird er verkündigen.”
“Maar wanneer Hij,
de geest der waarheid, komt,
zal Hij u de weg wijzen naar de volle waarheid.
Want Hij zal niet over zichzelf spreken,
maar Hij zal horen, dat zal Hij zeggen
en wat nog komen zal, zal Hij verkondigen.” (Johannes 16:13)

5    Aria (alt)

Was mein Herz von dir begehrt,
ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
führe mich auf deinen Wegen,
dass ich in der Ewigkeit
schaue deine Herrlichkeit!
Wat mijn hart van U begeert,
ach, dat wordt mij zeker gegeven.
Overlaad mij met Uw zegen,
leid mij op Uw wegen,
opdat ik in eeuwigheid
Uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6    Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
der leitet alles, was ihn liebt,
auf wohlgebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuss,
dass er nicht anders treten muss,
als wo man findt den Segen.
Uw geest, die God uit de hemel geeft,
die leidt iedereen die Hem liefheeft
over welgebaande wegen.
Hij plaatst en richt onze voet,
zodat die nergens anders hoeft te lopen
dan waar men de zegen vindt.

(Nederlandse vertaling: Henk Pijlman)