Cantate O Jesu Christ, meins Lebens Licht (BWV 118)

KORAALMOTET
(vertaling van de eerste twee coupletten)

1

O Jesu Christ, meins Lebens Licht,
mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht,
auf Erden bin ich nur ein Gast
und drückt mich sehr der Sünden Last.
O Jezus Christus, licht van mijn leven,
mijn toeverlaat, mijn troost, mijn vertrouwen,
op aarde ben ik slechts een gast
en de last van mijn zonden drukt zwaar op mij.

2

Ich hab vor mir ein schwere Reis
zu dir ins himmlisch Paradeis,
da ist mein rechtes Vaterland,
daran du dein Blut hast gewandt.
Mij staat een zware reis te wachten
naar u in het hemels paradijs,
daar is mijn echte vaderland,
waarvoor u uw bloed hebt gegeven.

(Nederlandse vertaling: Henk Pijlman)