CANTATE Gott, man lobet dich in der Stille (BWV 120)

1. ARIA
»Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,
und dir bezahlet man Gelübde. «

1. ARIA
God, men looft u in de stilte in Sion
   en men legt geloften voor u af.

2. KOOR
Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen,
steiget bis zum Himmel ‘nauf!
Lobet Gott im Heiligtum
und erhebet seinen Ruhm;
seine Güte, sein erbarmendes Gemüte
hört zu keinen Zeiten auf.
2. KOOR
Juicht met blijde stemmen
en laat ze doorklinken in de hemel!
Looft God in zijn heiligdom
en verhef zijn roem;
zijn goedheid en ontferming
duren voort tot in eeuwigheid.

3. RECITATIEF
Auf! du geliebte Lindenstadt,
komm, falle vor dem Höchsten nieder;
erkenne, wie er dich
in deinem Schmuck und Pracht
so väterlich erhält, beschützt, bewacht
und seine Liebeshand
noch über dir beständig hat.
Wohlan, bezahle die Gelübde,
die du dem Höchsten hast getan,
und singe Dank- und Demutslieder;
komm, bitte, daß er Stadt und Land
unendlich wolle mehr erquicken
und diese werte Obrigkeit,
so heute Sitz und Wahl verneut,
mit vielem Segen wolle schmücken.
3. RECITATIEF
Komaan, geliefde Lindenstad (= Leipzig),
kom en kniel neer voor de Allerhoogste,
zie in hoe Hij u
in uw pracht en praal
zo vaderlijk behoedt, beschermt, bewaakt
en hoe Hij zijn liefdevolle hand
nog voortdurend boven uw hoofd houdt.
Welaan, kom de beloften na
die u de Hoogste hebt gedaan
en zing nu liederen van dank en nederigheid!
Kom, vraag Hem of hij stad en land
zonder ophouden wil blijven sterken
en deze achtenswaardige overheid,
nu in een nieuwe samenstelling,
met veel zegen wil overladen.

4. ARIA
Heil und Segen
soll und muß zu aller Zeit
sich auf unsre Obrigkeit
in erwünschter Fülle legen,
daß sich Recht und Treue müssen
miteinander freundlich küssen.
4. ARIA
Moge heil en zegen
te allen tijde
in voldoende mate
op onze overheid rusten;
zodat gerechtigheid en trouw
elkaar vriendelijk kussen.

5. RECITATIEF
Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment
mit deinem Segen ein,
daß alle Bosheit von uns fliehe
und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,
daß deines Vaters reiner Same
und dein gebenedeiter Name
bei uns verherrlicht möge sein.
5. RECITATIEF
Wil nu, Heer, zelf dit bestuur
inwijden met uw zegen,
opdat wij van alle kwaad verlost mogen zijn
en recht en wet in onze huizen bloeien,
en het reine zaad van uw Vader
en uw gezegende naam
bij ons verheerlijkt worden.

6. KORAAL
Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
die mit dein’m Blut erlöset sein;
laß uns im Himmel haben Teil
mit den Heilgen im ewgen Heil.
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
und segne, was dein Erbteil ist;
wart und pfleg ihr’ zu aller Zeit
und heb sie hoch in Ewigkeit.
6. KORAAL
Help ons nu, Heer, uw dienaren,
die door uw bloed zijn verlost!
Laten wij in de hemel deelhebben
met de heiligen aan het eeuwige heil!
Help uw volk, Heer Jezus Christus,
en zegen uw kinderen;
koester en verzorg hen te allen tijde
en verhef hen tot in eeuwigheid!


(Nederlandse vertaling:
Ben Gosselink, André Stuivenberg