J.S. BACH: CANTATE Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (BWV 137)

1. Koor
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf,
Psalter und Harfen, wacht auf!
Lasset die Musicam hören!


Loof de Heer, de almachtige Koning der ere,
mijn geliefde ziel, dat begeer ik.
Komt tesamen,
psalter en harp, ontwaak!
Brengt muziek ten gehore!


2. Aria A
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
Der dich erhält,
Wie es dir selber gefällt;
Hast du nicht dieses verspüret?


Loof de Heer, die alles zo heerlijk regeert,
die u op adelaarsvleugels veilig heeft geleid,
die u bewaart,
zoals het u zelf behaagt;
heeft u dit niet bespeurd?


3. Aria / Duet S B
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
Der dir Gesundheit verliehen,
dich freundlich geleitet;
In wieviel Not
Hat nicht der gnädige Gott
Über dir Flügel gebreitet!


Loof de Heer, die u zo kunstig en zuiver heeft gemaakt,
die u gezondheid heeft geschonken,
u vriendelijk heeft geleid;
in hoeveel nood
heeft de genadige God
zijn vleugels niet over u uitgebreid!


4. Aria en Koraal T
Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet;
Denke dran,
Was der Allmächtige kann,
Der dir mit Liebe begegnet.


Loof de Heer, die uw toestand zichtbaar heeft gezegend,
die stromen van liefde uit de hemel heeft laten regenen;
denk eraan
wat de Almachtige kan,
die u met liefde tegemoet treedt.


5. Koraal
Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen!
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen!
Er ist dein Licht,
Seele, vergiss es ja nicht;
Lobende, schließe mit Amen!


Loof de Heer, al wat in mij is, loof zijn Naam!
Laat alles wat adem heeft hem loven met Abrahams zaad!
Hij is uw licht,
ziel, vergeet dat toch niet;
sluit uw lofprijzing af met Amen!

(Nederlandse vertaling: Leo de Leeuw)