CANTATE Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 143)

1. KOOR
»Lobe den Herrn, meine Seele.«


Loof de Heer, mijn ziel.

2. KORAAL
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
wahr’ Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod;
drum wir allein
im Namen dein
zu deinem Vater schreien.O vredevorst, Heer Jezus Christus,
waarachtig mens en waarachtig God,
een sterke helper in de nood bent u
in leven en in dood;
daarom roepen wij
alleen in uw naam
tot uw vader.

3. RECITATIEF (T)
»Wohl dem, des Hülfe der Gott Jakob ist, des Hoffnung
auf dem Herrn, seinem Gotte, stehet. «


Welzalig hij die de God van Jacob als zijn hulp heeft,
wiens hoop op de Heer zijn God is gevestigd.

4. ARIA (T)
Tausendfaches Unglück, Schrecken,
Trübsal, Angst und schnellen Tod,
Völker, die das Land bedecken,
Sorgen und sonst noch mehr Not
sehen andre Länder zwar,
aber wir ein Segensjahr.


Duizendvoudig ongeluk, verschrikking,
ellende, angst en een snelle dood,
volken die het land overstromen,
zorgen en nog meer nood,
dat alles zien andere landen,
maar wij zien een gezegend jaar.

5. ARIA (B)
»Der Herr ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für.«


De Heer is koning voor eeuwig,
uw God, o Sion, voor altijd.

6. ARIA (T)
Jesu, Retter deiner Herde,
bleibe ferner unser Hort,
daß dies Jahr uns glücklich werde,
halte Sakrament und Wort
rein der ganzen Christenschar
bis zu jenem neuen Jahr.


Jezus, redder van uw kudde,
blijf onze toevlucht,
opdat dit een gelukkig jaar voor ons wordt,
Houd sacrament en woord
zuiver voor de hele christenschare
tot het volgende nieuwe jaar.

7. KOOR
»Halleluja. «
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt,
daß du ein Friedfürst bist,
und hilf uns gnädig allesamt
jetzund zu dieser Frist;
laß uns hinfort
dein göttlich Wort
im Fried noch länger schallen.Halleluja.
Gedenk nu, Heer, uw ambt,
zodat u een vredevorst bent,
en help ons allemaal genadig
nu in deze tijd,
laat voor ons voortaan
uw goddelijk woord
in vrede blijven klinken.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel