CANTATE Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen (BWV 145)

( - ) KORAAL
Auf, mein Herz, des Herren Tag
hat die Nacht der Furcht vertrieben:
Christus, der im Grabe lag,
ist im Tode nicht geblieben.
Nunmehr bin ich recht getröst,
Jesus hat die Welt erlöst.

( - ) KOOR (Georg Philipp Telemann)
»So du mit deinem Munde bekennest Jesum,
daß er der Herr sei,
und gläubest in deinem Herzen,
daß ihn Gott von den Toten auferwecket hat,
so wirst du selig.«

1. ARIA / DUET ((S, T)
(T) Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen,
mein Leben erhebet dein Leben empor.
(S) Du lebest, mein Jesu, zu meinem Ergötzen,
dein Leben erhebet mein Leben empor.
Die klagende Handschrift ist völlig zerissen,
der Friede verschaffet ein ruhig Gewissen
und öffnet den Sündern das himmlische Tor.

Komaan, mijn hart, de dag van de Heer
heeft de nacht van de angst verdreven:
Christus, die in het graf lag,
is niet in de dood gebleven.
Nu ben ik werkelijk getroost,
Jezus heeft de wereld verlost.


''Als u met uw mond belijdt
dat Jezus de Heer is,
en in uw hart gelooft
dat God hem uit de dood heeft opgewekt,
dan wordt u zalig.''


Ik leef, mijn hart, tot uw genoegen,
mijn leven verheft uw leven.
U leeft, mijnJezus, tot mijn genoegen,
uw leven verheft mijn leven.
Het klaagschrift is volkomen verscheurd,
de vrede zorgt voor een rustig geweten
en opent de hemelpoort voor de zondaars.

2. RECITATIEF (T)
Nun fordre, Moses, wie du willt,
das dräuende Gesetz zu üben,
ich habe meine Quittung hier
mit Jesu Blut und Wunden unterschrieben.
Dieselbe gilt,
ich bin erlöst, ich bin befreit
und lebe nun mit Gott in Fried und Einigkeit,
der Kläger wird an mir zuschanden,
denn Gott ist auferstanden.
Mein Herz, das merke dir!


U kunt nog zoveel eisen, Mozes,
dat ik mij aan de dreigende wet houd,
ik heb hier mijn kwitantie,
ondertekend met Jezus' bloed en wonden.
Daaruit blijkt
dat ik verlost en bevrijd ben,
en nu met God in vrede en eenheid leef,
de klager loopt op mij stuk,
want God is opgestaan.
Mijn hart, bedenk dat!

3. ARIA (B)
Merke, mein Herze beständig nur dies,
wenn du alles sonst vergißt,
daß dein Heiland lebend ist;
Lasse dieses deinem Gläuben
einen Grund und Feste bleiben,
auf solchem besteht er gewiß.


Bedenk voortdurend slechts, mijn hart,
ook als je verder alles vergeet,
dat je Heiland leeft;
laat dat voor je geloof
een basis en een vesting blijven,
daarop kan het zeker stevig staan.

4. RECITATIEF (S)
Mein Jesus lebt,
das soll mir niemand nehmen,
drum sterb ich sonder Grämen.
Ich bin gewiß
und habe das Vertrauen,
daß mich des Grabes Finsternis
zur Himmelsherrlichkeit erhebt;
mein Jesus lebt,
ich habe nun genug,
mein Herz und Sinn
will heute noch zum Himmel hin,
selbst den Erlöser anzuschauen.


Mijn Jezus leeft,
dat mag niemand mij afnemen,
daarom sterf ik zonder verdriet.
Ik ben er zeker van
en ik vertrouw erop
dat de duisternis van het graf
mij verheft tot de hemelse heerlijkheid;
mijn Jezus leeft,
het is nu genoeg voor mij,
mijn hart en zin
willen nog vandaag naar de hemel
om zelf de verlosser te aanschouwen.

5. KORAAL
Drum wir auch billig fröhlich sein,
singen das Halleluja fein
und loben dich, Herr Jesu Christ;
zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja!Daarom zijn wij ook terecht vrolijk,
en wij zingen het Halleluja
en prijzen u, Heer Jezus Christus;
tot troost bent u voor ons opgestaan.
Halleluja!

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel