J. S. BACH: CANTATE Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (BWV 148)

1. Koor
Bringet dem Herrn Ehre seines Namens,
betet an den Herrn im heiligen Schmuck.

Geeft de Heer de eer van zijn naam,
aanbidt de Heer in heilige feestdos!


2. Aria T
Ich eile, die Lehren des Lebens zu hören
Und suche mit Freuden das heilige Haus.
    Wie rufen so schöne
    Das frohe Getöne
    Zum Lobe des Höchsten die Seligen aus!

Ik haast mij om de leer van het leven te horen
en zoek met vreugde het heiligdom.
Hoe schoon en vrolijk
klinken de tonen
van de zaligen tot lof van de Allerhoogste!


3. Recitatief A
So wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit,
So schrei ich, Gott, zu dir.
Denn alle meine Ruh
Ist niemand außer du.
Wie heilig und wie teuer
Ist, Höchster, deine Sabbatsfeier!
Da preis ich deine Macht
In der Gemeine der Gerechten.
O! wenn die Kinder dieser Nacht
Die Lieblichkeit bedächten,
Denn Gott wohnt selbst in mir.

Zoals een hert smacht naar fris water
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Want niemand behalve u
is al mijn rust.
Hoe heilig en hoe kostbaar
is, Hoogste, uw sabbatsviering!
Daar prijs ik uw macht
in de gemeente der rechtvaardigen.
O, als de kinderen van deze nacht
eens dachten aan de lieflijkheid,
want God woont zelf in mij.


4. Aria A
Mund und Herze steht dir offen,
Höchster, senke dich hinein!
    Ich in dich, und du in mich;
    Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen
    Soll mein Ruhebette sein.

Mond en hart staan voor u open,
Hoogste, daal daarin neer!
Ik in u en u in mij;
geloof, liefde, geduld, hoop
die moeten mijn rustbed zijn.


5. Recitatief T
Bleib auch, mein Gott, in mir
Und gib mir deinen Geist,
Der mich nach deinem Wort regiere,
Dass ich so einen Wandel führe,
Der dir gefällig heißt,
Damit ich nach der Zeit
In deiner Herrlichkeit,
Mein lieber Gott, mit dir
Den großen Sabbat möge halten.

Blijf ook, mijn God, in mij
en geef mij uw Geest,
dat die mij regeert naar uw Woord,
opdat ik zal leven
zoals het u behaagt,
en ik na deze tijd
in uw heerlijkheid
mijn lieve God, met u
de grote sabbath houden mag!


6. Koraal
Amen zu aller Stund
Sprech ich aus Herzensgrund;
Du wolltest uns tun leiten,
Herr Christ, zu allen Zeiten,
Auf dass wir deinen Namen
Ewiglich preisen. Amen.


Amen, altijd amen,
zeg ik uit de grond van mijn hart.
Gij hebt ons willen leiden,
Heer Christus, in alle tijden,
opdat wij uw naam
eeuwig zullen prijzen. Amen

(Nederlandse vertaling: Leo de Leeuw)