CANTATE Ich steh mit einem Fuss im Grabe (BWV 156)

1. SINFONIA


2. ARIA & KORAAL (T & S)
Ich steh mit einem Fuß im Grabe,
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt,
bald fällt der kranke Leib hinein.
hülf mir in meinen Leiden,
Komm, lieber Gott, wenn dir’s gefällt,
was ich dich bitt, versag mir nicht.
ich habe schon mein Haus bestellt,
Wenn sich mein Seel soll scheiden,
so nimm sie, Herr, in deine Händ.
nur laß mein Ende selig sein!
Ist alles gut, wenn gut das End.


Ik sta met één voet in het graf,
Doe met mij, God, wat u goeddunkt,
weldra valt het zieke lichaam erin.
help mij in mijn lijden,
Kom, lieve God, wanneer het u behaagt,
wat ik u smeek, laat mij niet in de steek.
ik heb mijn huis al besteld,
Als mijn ziel heengaat,
neem haar dan, Heer, in uw hand.
laat toch mijn einde zalig zijn!
Eind goed, al goed.
3. RECITATIEF (B)
Mein Angst und Not,
mein Leben und mein Tod
steht, liebster Gott, in deinen Händen;
so wirst du auch auf mich
dein gnädig Auge wenden.
Willst du mich meiner Sünden wegen
ins Krankenbette legen,
mein Gott, so bitt ich dich,
laß deine Güte größer sein
als die Gerechtigkeit!
Doch hast du mich darzu versehn,
daß mich mein Leiden soll verzehren,
ich bin bereit,
dein Wille soll an mir geschehn,
verschone nicht und fahre fort,
laß meine Not nicht lange währen,
je länger hier, je später dort!


Mijn angst en nood,
mijn leven en mijn dood
zijn, liefste God, in uw handen;
dan zult u ook op mij
uw genadige blik richten.
Wilt u mij om mijn zonden
in het ziekbed leggen,
mijn God, dan smeek ik u,
laat uw goedheid groter zijn
dan de gerechtigheid!
Maar als u het zo hebt bestemd
dat mijn lijden mij moet verteren,
ik ben bereid,
uw wil geschiede aan mij,
spaar mij niet en ga door,
laat mijn nood niet lang duren,
hoe langer hier, hoe later daar!
4. ARIA (A)
Herr, was du willt, soll mir gefallen,
weil doch dein Rat am besten gilt.
In der Freude,
in dem Leide,
im Sterben, in Bitten und in Flehn
laß mir allemal geschehn,
Herr, wie du willt.


Heer, wat u wilt moet mij bevallen,
want uw raad is het beste.
In vreugde
en in lijden,
in sterven, in bidden en smeken,
laat in dat alles met mij gebeuren,
Heer, zoals u het wilt.
5. RECITATIEF (B)
Und willst du, daß ich nicht soll kranken,
so werd ich dir von Herzen danken.
Doch aber gib mir auch dabei,
daß auch in meinem frischen Leibe
die Seele sonder Krankheit sei
und allezeit gesund verbleibe.
Nimm sie durch Geist und Wort in acht,
denn dieses ist mein Heil,
und wenn mir Leib und Seel verschmacht’,
so bist du, Gott, mein Trost und meines Herzens Teil.


En wilt u dat ik niet hoef te lijden,
dan zal ik u van harte danken.
Maar geef mij ook daarbij
dat ook in mijn frisse lichaam
de ziel zonder ziekte is
en altijd gezond blijft.
Let op haar door geest en woord,
want dat is mijn heil,
en ook al versmachten lichaam en ziel,
u bent, God, mijn troost en de inhoud van mijn hart.
6. KORAAL
Herr, wie du willt, so schick’s mit mir
im Leben und im Sterben,
allein zu dir steht mein Begier,
Herr, laß mich nicht verderben!
Erhalt mich nur in deiner Huld,
sonst wie du willt, gib mir Geduld;
dein Will der ist der beste.

Heer, als u wilt, maak het dan met mij in orde
in leven en in sterven,
alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Heer, laat mij niet te gronde gaan!
Bewaar mij toch in uw genade,
en anders, zoals u wilt, geef mij geduld;
uw wil is de beste.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel