CANTATE Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn (BWV 157)

1. ARIA (T, B)
» Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!«

'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent!'

2. ARIA (T)

Ich halte meinen Jesum feste,
Ich laß ihn nun und ewig nicht.
   Er ist allein mein Aufenthalt,
   Drum faßt mein Glaube mit Gewalt
   Sein segenreiches Angesicht;
   Denn dieser Trost ist doch der beste.
   Ich halte meinen Jesum feste.


Ik houd mijn Jezus vast
en laat hem nu en in eeuwigheid niet gaan.
Hij alleen is mijn woonplaats,
daarom grijpt mijn geloof met geweld
zijn zegenrijke aangezicht,
want deze troost is toch de beste,
ik houd mijn Jezus vast.

3. RECITATIEF (T)

Mein lieber Jesu du,
Wenn ich Verdruß und Kummer leide,
So bist du meine Freude,
In Unruh meine Ruh
Und in der Angst mein sanftes Bette;
Die falsche Welt ist nicht getreu,
Der Himmel muß veralten,
Die Lust der Welt vergeht wie Spreu;
Wenn ich dich nicht, mein Jesu, hätte,
An wen sollt ich mich sonsten halten?
Drum laß ich nimmermehr von dir,
Dein Segen bleibe denn bei mir.


Mijn lieve Jezus,
als ik narigheid ondervind en verdriet heb,
dan bent u mijn vreugde,
in onrust mijn rust,
en in angst mijn zachte bed;
de valse wereld is niet trouw,
de hemel moet verouderen,
de lust van de wereld vergaat als kaf;
als ik u niet had, mijn Jezus,
aan wie zou ik mij dan moeten vasthouden?
Daarom laat ik u nooit los,
moge uw zegen dan bij mij blijven.

4. ARIA; RECITATIEF; ARIOSO (B)

Ja, ja, ich halte Jesum feste,
So geh ich auch zum Himmel ein,
Wo Gott und seines Lammes Gäste
In Kronen zu der Hochzeit sein.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,
Da bleibt dein Segen auch bei mir.

(rec.) Ei, wie vergnügt
Ist mir mein Sterbekasten,
Weil Jesus mir in Armen liegt!
So kann mein Geist recht freudig rasten!

(arioso) Ja, ja, ich halte Jesum feste,
So geh ich auch zum Himmel ein.

(rec. Adagio) O schöner Ort!
Komm, sanfter Tod, und führ mich fort,

(arioso) Wo Gott und seines Lammes Gäste
In Kronen zu der Hochzeit sein.

(rec.) Ich bin erfreut,
Das Elend dieser Zeit
Noch von mir heute abzulegen;
Denn Jesus wartet mein
Im Himmel mit dem Segen.

(arioso) Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,
Da bleibt dein Segen auch bei mir.


Ja, ja, ik houd Jezus vast,
dan ga ik ook de hemel binnen,
waar God en de gasten van zijn lam
gekroond zijn voor de bruiloft.
Dan laat ik u, mijn heil, niet gaan,
dan blijft uw zegen ook bij mij.

O, hoe blij ben ik
met mijn doodskist
omdat Jezus in mijn armen ligt!
Dan kan mijn geest verheugd rusten!

Ja, ja, ik houd Jezus vast,
dan ga ik ook de hemel binnen!

O, schone plaats!
Kom, zachte dood, en neem mij mee,

naar de plaats waar God en de gasten van zijn lam
gekroond zijn voor de bruiloft.

Het verheugt mij
dat ik de ellende van deze tijd
nog vandaag kan afleggen;
want Jezus wacht op mij
in de hemel met zijn zegen.

Dan laat ik u, mijn heil, niet gaan,
dan blijft uw zegen ook bij mij.

5. KORAAL
Meinen Jesum laß ich nicht,
Geh ihm ewig an der Seiten;
Christus läßt mich für und für
Zu dem Lebensbächlein leiten.
Selig, wer mit mir so spricht:
Meinen Jesum laß ich nicht.


Mijn Jezus laat ik niet gaan,
ik blijf eeuwig naast hem gaan;
Christus leidt mij voortdurend
naar het levensbeekje.
Zalig hij die met mij zegt:
Mijn Jezus laat ik niet gaan.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel