CANTATE Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte (BWV 174)

1. SINFONIA

2. ARIA (A)

Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte,
Er hat mich auch am höchsten lieb.
   Gott allein
   Soll der Schatz der Seelen sein,
   Da hab ich die ewige Quelle der Güte.


Ik heb de Hoogste lief van ganser harte,
hij heeft mij ook in de hoogste mate lief.
God alleen
moet de schat van mijn ziel zijn,
dan bezit ik de eeuwige bron van goedheid.

3. RECITATIEF (T)

O Liebe, welcher keine gleich!
O unschätzbares Lösegeld!
Der Vater hat des Kindes Leben
Vor Sünder in den Tod gegeben
Und alle, die das Himmelreich
Verscherzet und verloren,
Zur Seligkeit erkoren.
Also hat Gott die Welt geliebt!
Mein Herz, das merke dir
Und stärke dich mit diesen Worten;
Vor diesem mächtigen Panier
Erzittern selbst die Höllenpforten.


O liefde, met geen andere liefde te vergelijken,
o onschatbaar losgeld!
De vader heeft het leven van zijn kind
aan de dood gegeven voor ons zondaren
en hij heeft allen die het hemelrijk
hebben verspeeld en verloren
tot zaligheid uitverkoren.
Zo lief had God de wereld!
Mijn hart, onthoud dat
en laat je sterken door deze woorden;
voor dit machtige banier
beven zelfs de poorten van de hel.

4. ARIA (B)

Greifet zu,
Faßt das Heil, ihr Glaubenshände!
   Jesus gibt sein Himmelreich
   Und verlangt nur das von euch:
   Gläubt getreu bis an das Ende!


Pak aan,
grijp het heil, o geloofshanden!
Jezus geeft zijn hemelrijk
en vraagt van jullie slechts:
blijf trouw geloven tot aan het einde!

5. KORAAL
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr;
Ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
Mit deiner Hülf und Gnaden.
Die ganze Welt erfreut mich nicht,
Nach Himml und Erden frag ich nicht,
Wenn ich dich nur kann haben.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
So bist du doch mein Zuversicht,
Mein Heil und meines Herzens Trost,
Der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ,
Mein Gott und Herr, mein Gott und Herr,
In Schanden laß mich nimmermehr!


Ik heb u van harte lief, o Heer,
ik vraag u, blijf niet ver van mij
met uw hulp en genade.
Niets ter wereld verheugt mij,
om hemel en aarde vraag ik niet
als ik u maar kan bezitten.
En al breekt mijn hart,
u bent toch mijn betrouwen,
mijn heil en de troost van mijn hart,
die mij door uw bloed hebt verlost.
Heer Jezus CHristus,
mijn God en Heer, mijn God en Heer,
laat mij nooit in schande!

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel