Cantate Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182)

1    Sonata

2    Koor

Himmelskönig, sei willkommen,   
lass auch uns dein Zion sein!
    Komm herein!   
    Du hast uns das Herz genommen..
Hemelvorst, wees welkom,
laat ook ons Uw Sion* zijn!
    Kom binnen!
    U hebt ons hart gestolen.

3    Recitatief (bas)

"Siehe, ich komme. Im Buch ist von mir
geschrieben: Deinen Willen, mein Gott,
tu' ich gerne".
"Zie, ik kom. In het boek staat over mij
geschreven: Uw wil, mijn God, doe ik
graag". (Psalm 40:8-9)

4    Aria (bas)

Starkes Lieben,
das dich, grosser Gottessohn,
von dem Thron
deiner Herrlichkeit getrieben,
    dass du dich zum Heil der Welt
    als ein Opfer fürgestellt,
    dass du dich mit Blut verschrieben.
Het is Uw sterke liefde,
die U, machtige zoon van God,
de troon van Uw heerlijk­heid
heeft doen verlaten,
    dat Gij U tot heil van de wereld
    als een offer hebt geopenbaard,
    dat Gij met bloed die verbintenis bent aangegaan.

5    Aria (alt)

Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid..
    Tragt ein unbeflecktes Kleid kleed
    eures Glaubens ihm entgegen,.
    Leib und Seele und Vermögen
    sei dem König itzt geweiht.
Onderwerpt U aan de Heiland,
gij harten, die christelijk zijt.
    Breng hem een onbevlekt kleed
    van uw geloof.
    Laat Uw lichaam en ziel en vermogens
    nu aan de Koning gewijd zijn.

6    Aria (tenor)

Jesu, lass durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen..
    Schreit die Welt nur "Kreuzige!",

    so lass mich nicht fliehen,
    Herr, vor deinem Kreuzpanier;
    Kron' und Palmen find' ich hier.
Jezus, laat in voor- en tegenspoed
ook mij met U gaan.
    Wanneer de wereld alleen maar
    "Kruisigt Hem!' schreeuwt,
    laat mij dan niet vluchten,
    Heer, voor Uw kruisbanier;
    de kroon en de palm vind ik hier.

7    Koraal

Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke,
In dem Himmel eine Stätt
Uns deswegen schenke.
Jezus, Uw lijden
is voor mij louter vreugde,
Uw wonden, kroon en hoon
zijn een genot voor mijn hart;
mijn ziel is gelukkig
wanneer ik daaraan denk;
schenk ons daarom een plaats
in de hemel.

8    Koor

So lasset uns gehen in Salem der Freuden!
Begleitet den König in Lieben und Leiden.
    Er gehet voran und öffnet die Bahn.
Laat ons dus gaan naar het Salem* van de vreugde!
Begeleidt de Koning in liefde en lijden.
    Hij gaat voorop en effent de weg.

(*) Zowel met Sion als met Salem wordt Jeruzalem aangeduid.


(Nederlandse vertaling: Henk Pijlman)