GEORG MELCHIOR HOFFMANN: CANTATE Meine Seele rühmt und preist. (olim BWV  189)

1.    Aria
Meine Seele rühmt und preist
Gottes Huld und reiche Güte.
Und mein Geist,
Herz und Sinn und ganz Gemüte
ist in meinem Gott erfreut,
der mein Heil und Helfer heißt.

Mijn ziel roemt en prijst
Gods genade en zijn rijke goedheid.
En mijn geest,
hart en verstand en heel mijn gemoed
verblijden zich in mijn God,
die mijn Heil en Helper heet.

2.    Recitatief
Denn seh' ich mich und auch mein Leben an,
so muß mein Mund in diese Worte brechen:
Gott! was hast du doch an mir getan!
Es ist mit tausend Zungen nicht einmal aus zu sprechen,
wie gut du bist,
wie freundlich deine Treu',
wie reich dein' Liebe sei.
So sei dir denn Lob, Ehr' und Preis gesungen!   

Want als ik mijzelf en mijn leven bezie,
dan moet ik wel uitbarsten in deze woorden:
O God! wat hebt Gij toch aan mij gedaan!
Het is nog met geen duizend tongen uit te spreken
hoe goed Gij zijt,
hoe vriendelijk Uw trouw,
hoe rijk Uw liefde is.
Daarom zij U lof, eer en prijs gezongen!

3.    Aria
Gott hat sich hoch gesetzet
und sieht auf Das, was niedrig ist.
Gesetzt, daß mich die Welt
gering und elend hält,
doch bin ich hoch geschätzet,
weil Gott mich nicht vergißt.   

God is in de hoogte gezeten
en ziet om naar hen, die in de laagte zijn.
Al houdt de wereld mij
voor gering en ellendig,
toch heb ik een hoge waarde,
omdat God mij niet vergeet.
4.    Recitatief
O was vor große Dinge
treff' ich an allen Orten an,
die Gott an mir getan,
wovor ich ihm mein Herz zum Opfer bringe;
er tut es, dessen Macht
den Himmel kann umschränken,
an dessen Namens Pracht
die Seraphim in Demut nur gedenken.
Er hat mir Leib und Leben,
er hat mir auch das Recht zur Seligkeit,
und was mich hier und dort erfreut,
aus lauter Huld gegeben.   

O, wat een grote dingen
kom ik overal tegen,
die God aan mij gedaan heeft;
daarvoor offer ik Hem mijn hart.
Hij doet het wiens macht
de hemel kan omvatten
en wiens Naams pracht
de serafijnen slechts nederig gedenken.
Hij heeft mij lichaam en leven,
Hij heeft mij ook het recht op zaligheid
en alles wat mij hier en ginds verblijdt
uit louter genade gegeven.
5.    Aria
Deine Güte, dein Erbarmen
währet, Gott, zu aller Zeit.
Du erzeigst Barmherzigkeit
denen dir ergeb'nen Armen.

Uw goedheid en Uw ontferming
duren, o God, voor altijd.
Gij bewijst barmhartigheid
aan de armen die U zijn toegewijd.

(Nederlandse vertaling: Henk Beindorff