CANTATE Gloria in excelsis Deo (BWV 191) 

1. KOOR
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde voor mensen van goeden wille.

Post Orationem Na de preek

2. ARIA / DUET (S, T)
Gloria Patri et Filio
et Spiritui sancto.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

3. KOOR
Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum, amen.

zoals het was in den beginne,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.