CANTATE Ihr Tore zu Zion (BWV 193)

1. KOOR
Ihr Tore zu Zion,
ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch.
Gott ist unsers Herzens Freude,
wir sind Völker seiner Weide,
ewig ist sein Königreich.

O poorten naar Sion,
o woningen van Jacob, verheug je.
God is de vreugde van ons hart,
wij zijn volken van zijn kudde,
eeuwig is zijn koninkrijk.

2. RECITATIEF (S)
Der Hüter Israel entschläft noch schlummert nicht;
es ist annoch sein Angesicht
der Schatten unsrer rechten Hand,
und das gesamte Land
hat sein Gewächs im Überfluß gegeben.
Wer kann dich, Herr, genug davor erheben?


De wachter van Israël slaapt of sluimert niet;
zijn aangezicht is de schaduw
aan onze rechterhand,
en het hele land
heeft een overvloedige oogst gekend.
Wie kan u, Heer, daarvoor voldoende prijzen?

3. ARIA (S)
Gott, wir danken deiner Güte,
denn dein väterlich Gemüte
währet ewig für und für.
Du vergibst das Übertreten,
du erhörest, wenn wir beten,
drum kömmt alles Fleisch zu dir.


God, wij danken uw goedheid,
want uw vadergevoel
duurt eeuwig.
U vergeeft de overtredingen,
u verhoort ons als wij bidden,
daarom komt alle vlees tot u.

4. RECITATIEF (A)
O Leipziger Jerusalem, vergnüge dich an deinen Feste.
Der Fried ist noch in deinen Mauren,
es stehn annoch die Stühle zum Gericht,
und die Gerechtigkeit bewohnet die Paläste.
Ach, bitte, daß dein Ruhm und Licht
also beständig möge dauren.


O Leipziger Jeruzalem, geniet van je feesten.
De vrede heerst nog binnen je muren,
de stoelen voor het gericht staan er nog
en de gerechtigheid bewoont de paleizen.
Ach, bid erom dat je roem en je licht
blijvend mogen duren.

5. ARIA (A)
Sende, Herr, den Segen ein,
laß die wachsen und erhalten,
die vor dich das Recht verwalten
und ein Schutz der Armen sein,
sende, Herr, den Segen ein.


Zend, Heer, uw zegen,
laat hen groeien en bewaard blijven
die voor u het recht uitoefenen
en laat hen een bescherming voor de armen zijn,
zend, Heer, uw zegen.

6. RECITATIEF
(verschollen)


ontbreekt

7. KOOR
(Wiederholung von Satz 1)


herhaling van het openingskoor (1.)

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel