CANTATE Der Herr denket an uns (BWV 196)

1. SINFONIA


2. KOOR
»Der Herr denket an uns und segnet uns.
Er segnet das Haus Israel,
er segnet das Haus Aaron.«

'De Heer denkt aan ons en zegent ons,
hij zegent het huis van Israël,
hij zegent het huis van Aäron.' (Psalm 115:12)

3. ARIA (S)

»Er segnet, die den Herrn fürchten,
beide, Kleine und Große.«


'Hij zegent wie de Heer vrezen,
kleinen zowel als groten.' (Psalm 115:13)

4. ARIA / DUET (T, B)

»Der Herr segne euch
je mehr und mehr,
euch und eure Kinder.
Der Herr segne euch.«


 'De Heer zegene u
meer en meer
u en uw kinderen.
De Heer zegene u.'

5. KOOR

»Ihr seid die Gesegneten des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.«


 'U bent de gezegenden van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.' Amen.'
(Psalm 115: 15)

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel