Cantate Ich hatte viel Bekümmernis (BWV 21)

1. SINFONIA


2. KOOR
»Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele. «


"Ik had veel droefheid in mijn hart;
maar uw vertroostingen verkwikken mijn ziel."

3. ARIA (S)
Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
nagen mein beklemmtes Herz,
ich empfinde Jammer, Schmerz.


Zuchten, tranen, zorgen, nood,
angstig hopen, vrees en dood,
knagen aan mijn benauwde hart,
ik voel ellende en pijn.
4. RECITATIEF (T)
Wie hast du dich, mein Gott,
in meiner Not,
in meiner Furcht und Zagen
denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
von denen, die dir sind
mit Bund und Treu verwandt?
Du warest meine Lust
und bist mir grausam worden:
Ich suche dich an allen Orten;
ich ruf und schrei dir nach,
allein: mein Weh und Ach!
scheint itzt, als sei es dir ganz unbewußt.


Waarom hebt u zich, mijn God,
in mijn nood,
in mijn angst en vrees
toch geheel van mij afgewend?
Ach, kent u uw kind niet?
Ach, hoort u niet het geklaag
van hen die trouw met u
verbonden en verwant zijn?
U was mijn vreugde,
en nu bent u wreed voor mij geworden.
Ik zoek u overal,
ik roep en schreeuw om u,
maar mijn ach en wee
schijnen niet tot u door te dringen.
5. ARIA (T)
Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
Sturm und Wellen mich versehren,
und dies trübsalsvolle Meer
will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen,
hier versink ich in den Grund,
dort seh in der Hölle Schlund.


Beken vol zoute tranen,
stromen blijven maar ruisen.
Storm en golven verwonden mij
en deze zee vol droefenis
zal mijn geest en leven verzwakken,
mast en anker breken bijna,
hier zak ik weg in de bodem,
daar kijk ik in de muil van de hel.
6. KOOR
»Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken,
daß er meines Angesichtes Hülfe
und mein Gott ist. «


''Waarom ben je bedroefd, mijn ziel,
en ben je zo onrustig in mij?
Hoop op God;
want ik zal hem nog danken
dat hij de hulp van mijn aangezicht
en mijn God is.''
Nach der Predigt

7. RECITATIEF / DUET (S, B)
(S) Ach Jesu, meine Ruh,
mein Licht, wo bleibest du?
(B) O Seele, sieh! ich bin bei dir.
(S) Bei mir? Hier ist ja lauter Nacht.
(B) Ich bin dein treuer Freund,
der auch im Dunkeln wacht,
wo lauter Schalken seind.
(S) Brich doch mit deinem Glanz
und Licht des Trostes ein!
(B) Die Stunde kömmet schon,
da deines Kampfes Kron
dir wird ein süßes Labsal sein.
(S) Ach Jezus, mijn rust,
mijn licht, waar blijft u?
(B) O ziel, kijk, ik ben bij je.
(S) Bij mij? Hier heerst alleen maar nacht.
(B) Ik ben je trouwe vriend,
die ook in de duisternis waakt,
daar waar alleen maar boosdoeners zijn.
(S) Kom toch bij mij met uw glans
en met het licht van uw troost.
(B) Het uur is al in aantocht
waarop de kroon van je strijd
een zoete verkwikking voor je zal zijn.
8. ARIA DUET (S, B)
(S) Komm, mein Jesu, und erquicke
(B) Ja, ich komme und erquicke
(S) und erfreu mit deinem Blicke!
(B) dich mit meinem Gnadenblicke.
(S) Diese Seele, die soll sterben
(B) Deine Seele, die soll leben
(S) und nicht leben,
(B) und nicht sterben,
(S) und in ihrer Unglückshöhle
(B) hier aus dieser Wunden Höhle
(S) ganz verderben.
(B) sollt du erben
(S) Ich muß stets in Kummer schweben,
(B) Heil durch diesen Saft der Reben,
(S) ja, ach ja, ich bin verloren,
(B) nein, ach nein, du bist erkoren,
(S) nein, ach nein, du hassest mich.
(B) ja, ach ja, ich liebe dich.
(S) Ach, Jesu, durchsüße mir Seele und Herze!
(B) Entweichet, ihr Sorgen, verschwinde, du Schmerze!
(S) Komm, mein Jesus, und erquicke
(B) Ja, ich komme und erquicke
(S) Mit deinem Gnadenblicke
(B) Dich mit meinem Gnadenblicke


(S) Kom, mijn Jezus en verkwik
(B) Ja, ik kom en verkwik je
(S) en verheug met uw blik
(B) met de blik van mijn genade.
(S) deze ziel, moet sterven
(B) Je ziel moet leven
(S) en niet mag leven
(B) en niet sterven,
(S) en die in haar tranendal
(B) hier vanuit dit wondendal
(S) geheel te gronde moet gaan.
(B) zul je heil ontvangen
(S) Ik moet voortdurend in verdriet zweven,
(B) door middel van dit sap van de wijnrank.
(S) ja, ach ja, ik ben verloren!
(B) Nee, ach nee, je bent uitverkoren!
(S) Nee, ach nee, u haat mij!
(B) Ja, ach ja, ik heb je lief!
(S) Ach Jezus, maak mijn ziel en mijn hart zoet!
(B) Wijk, o zorgen, verdwijn, o pijn!
(S) Kom, mijn Jezus en verkwik mij
(B) Ja, ik kom en verkwik je
(S) met de blik van uw genade.
(B) met de blik van mijn genade.
9. KOOR
»Sei nun wieder zufrieden, meine Seele,
denn der Herr tut dir Guts. «
(T)
Was helfen uns die schweren Sorgen,
was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, daß wir alle Morgen
beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
nur größer durch die Traurigkeit.
(S)
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
daß du von Gott verlassen seist,
und daß Gott der im Schoße sitze,
der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
und setzet jeglichem sein Ziel.


''Wees nu weer tevreden, mijn ziel,
want de Heer is goed voor je."

Wat helpen ons de zware zorgen,
wat helpt ons ach en wee?
Wat helpt het dat wij elke morgen
zuchten om onze tegenspoed?
We maken ons kruis en ons leed
alleen maar groter door bedroefd te zijn.

Denk in de hitte van je ellende niet
dat God je heeft verlaten
en dat diegene in Gods schoot zit
die zich voortdurend met geluk voedt.
De komende tijd zal veel verandering teweeg brengen
en zal alles zijn doel geven.
10. ARIA (T)
Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
entweiche nun, Kummer, verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein!
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein.
Es brennet und flammet die reineste Kerze
der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.


Verheug je, ziel, verheug je, hart,
wijk nu, verdriet, verdwijn, smart,
tranen, verander in klare wijn,
nu zal mijn gekerm gejuich voor me zijn!
De zuiverste kaars van liefde en troost
brandt en vlamt in mijn ziel en mijn borst,
omdat Jezus mijn troost met hemels genot.
11. KOOR
»Das Lamm, das erwürget ist,
ist würdig zu nehmen Kraft
und Reichtum und Weisheit und Stärke
und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott
von Ewigkeit zu Ewigkeit, amen, alleluja! «

"Het lam dat gewurgd is
is het waard om te ontvangen kracht
en rijkdom en wijsheid en sterkte
en eer en prijs en lof.
Lof en eer en prijs en macht zij onze God
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Halleluja!"Nederlandse vertaling: Ria van Hengel