J. S. BACH: Motet Lobet den Herrn (BWV 230)

Lobet den Herrn, alle Heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit.
Alleluja.
Loof de Heer, alle heidenen
en prijs hem, alle volken!
Want zijn genade en waarheid
heersen over ons in eeuwigheid.
Halleluja.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel