J.S. BACH: CANTATE Wer weiß, wie nahe mir mein Ende (BWV 27)

1. Koraal en Recitatief S A T B
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
Sopraan
Das weiß der liebe Gott allein,
Ob meine Wallfahrt auf der Erden
Kurz oder länger möge sein.
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod,
Alt
Und endlich kommt es doch so weit,
Dass sie zusammentreffen werden.
Ach, wie geschwinde und behände
Kann kommen meine Todesnot!
Tenor
Wer weiß, ob heute nicht
Mein Mund die letzten Worte spricht.
Drum bet ich alle Zeit:
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut,
Mach's nur mit meinem Ende gut!

Wie weet hoe dichtbij mijn einde is?

dat weet de goede God alleen,
of mijn pelgrimstocht op aarde
kort of langer zal zijn.
De tijd gaat heen, de dood komt.

En uiteindelijk komt het toch zo ver,
dat ze elkaar tegenkomen.
Ach, hoe gezwind en snel
kan mijn doodsnood komen!

Wie weet spreekt mijn mond
vandaag wel de laatste woorden.
Daarom bid ik te allen tijde:
mijn God, ik smeek u, omwille van Christus' bloed:
geef mij een goed einde!


2. Recitatief T
Mein Leben hat kein ander Ziel,
Als dass ich möge selig sterben
Und meines Glaubens Anteil erben;
Drum leb ich allezeit
Zum Grabe fertig und bereit,
Und was das Werk der Hände tut,
Ist gleichsam, ob ich sicher wüsste,
Dass ich noch heute sterben müßte:
Denn Ende gut, macht alles gut!

Mijn leven heeft geen ander doel,
dan dat ik zalig zal sterven
en het erfdeel van mijn geloof zal erven;
daarom leef ik voortdurend zo
dat ik gereed en bereid ben tot het graf,
en het werk van mijn handen
doe ik alsof ik zeker weet
dat ik nog vandaag moet sterven
want eind goed alles goed!


3. Aria A
Willkommen! will ich sagen,
Wenn der Tod ans Bette tritt.
    Fröhlich will ich folgen, wenn er ruft,
    In die Gruft. Alle meine Plagen nehm ich mit.

Welkom! zal ik zeggen
als de dood aan mijn bed komt.
vrolijk zal ik volgen als hij mij naar het graf roept.
Al mijn kwellingen neem ik mee.


4. Recitatief S
Ach, wer doch schon im Himmel wär!
Ich habe Lust zu scheiden
Und mit dem Lamm,
Das aller Frommen Bräutigam,
Mich in der Seligkeit zu weiden.
Flügel her!
Ach, wer doch schon im Himmel wär!

Ach, wie zou niet al in de hemel willen zijn?
Ik heb lust om heen te gaan
en mij met het Lam,
de Bruidegom van alle vromen,
in de zaligheid te vermeien.
Geef mij vleugels!
Ach, wie zou niet al in de hemel willen zijn?


5. Aria B
Gute Nacht, du Weltgetümmel!
    Itzt mach ich mit dir Beschluss;
    Ich steh schon mit einem Fuß
    Bei dem lieben Gott im Himmel.

Goede nacht, wereld-rumoer!
Nu ben ik klaar met u;
ik sta al met een voet
bij de goede God in de hemel.


6. Koraal
Welt, ade! ich bin dein müde,
Ich will nach dem Himmel zu,
Da wird sein der rechte Friede
Und die ewge, stolze Ruh.
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
Nichts denn lauter Eitelkeit,
In dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit

Wereld, adieu! ik ben je moe,
ik wil naar de hemel toe.
Daar zal de ware vrede zijn
en de eeuwige, grote rust.
Wereld, bij jou is oorlog en strijd,
niets dan pure ijdelheid,
in de hemel is er altijd
vrede, vreugde en zaligheid.

(Nederlandse vertaling: Leo de Leeuw