CANTATE Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende (BWV 28) 

1. ARIA
Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende,
das neue rücket schon heran.
Gedenke, meine Seele, dran,
wieviel dir deines Gottes Hände
im alten Jahre Guts getan!
Stimm ihm ein frohes Danklied an!
So wird er ferner dein gedenken
und mehr zum neuen Jahre schenken.

Godlof! Nu loopt het jaar ten einde,
het nieuwe jaar is al in aantocht.
Gedenk, mijn ziel
hoeveel goeds Gods handen je
in het oude jaar hebben gedaan!
Hef een vrolijk danklied voor hem aan!
Dan zal hij je blijven gedenken
en je in het nieuwe jaar nog meer schenken.

2. KORAAL
Nun lob, mein Seel, den Herren,
was in mir ist, den Namen sein!
Sein Wohltat tut er mehren,
vergiß es nicht, o Herze mein!
Hat dir dein Sünd vergeben
und heilt dein Schwachheit groß,
errett’ dein armes Leben,
nimmt dich in seinen Schoß,
mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich.
Der Kön’g schafft Recht, behütet,
die leiden in seinem Reich.


Loof nu, mijn ziel, de Heer,
en al wat in mij is zijn heilige naam!
Hij vermeerdert zijn weldaden,
vergeet dat niet, o mijn hart!
Hij heeft je je zonden vergeven
en geneest je grote zwakheid,
hij redt je arme leven,
neemt je in zijn schoot,
overladen met rijke troost,
verjongd als de adelaar.
De koning zorgt voor gerechtigheid, behoedt
hen die lijden in zijn rijk.

3. RECITATIEF /  ARIOSO
»So spricht der Herr: Es soll mir eine Lust sein, daß ich
ihnen Gutes tun soll; und ich will sie in diesem Lande
pflanzen treulich, von ganzem Herzen und von ganzer
Seelen.«


'Zo spreekt de Heer: Ik zal mij over hen verblijden en hun weldoen en ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel.'

4. RECITATIEF
Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleußt,
Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet,
Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt,
Gott ist ein Herr,
der’s treu und herzlich meinet.
Wer ihn im Glauben liebt,
in Liebe kindlich ehrt,
sein Wort von Herzen hört
und sich von bösen Wegen kehrt,
dem gibt er sich mit allen Gaben:
Wer Gott hat, der muß alles haben.


God is een bron waaruit louter goedheid stroomt,
God is een licht waarin louter genade schijnt,
God is een schat die louter zegen is,
God is een Heer
die trouw is en het goed met ons voorheeft.
Wie hem gelovig liefheeft,
hem liefhebbend eert als een kind,
van harte naar zijn woord luistert
en zich afwendt van slechte paden,
aan hem geeft hij zich met al zijn gaven:
wie God heeft, die moet alles hebben.

5. ARIA / DUET
Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet,
daß Wohltun und Wohlsein einander begegnet.
Wir loben ihn herzlich und bitten darneben,
er woll auch ein glückliches neues Jahr geben.
Wir hoffen’s von seiner beharrlichen Güte
und preisen’s im voraus mit dankbarm Gemüte.


God heeft ons dit jaar gezegend,
zodat weldoen en welzijn elkaar hebben ontmoet.
Wij prijzen hem van harte en vragen daarnaast
of hij ons ook een gelukkig nieuw jaar wil geven.
Wij verwachten dat van zijn vasthoudende goedheid
en prijzen hem daarom bij voorbaat met een dankbaar gemoed.

6. KORAAL
All solch dein Güt wir preisen,
Vater in’s Himmels Thron,
die du uns tust beweisen,
durch Christum, deinen Sohn,
und bitten ferner dich:
Gib uns ein friedsam Jahre,
für allem Leid bewahre
und nähr uns mildiglich!


Wij prijzen al die goedheden van u,
Vader op de hemelse troon,
die u ons bewijst
door Christus uw zoon,
en verder vragen wij u:
Geef ons een vreedzaam jaar,
bewaar ons voor alle leed
en voed ons mild!

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel