J. S. BACH: Wir danken dir, Gott, wir danken dir (BWV 29)1. Sinfonia
Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo  2. Koor
Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Wir danken dir, Gott, wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.
Wij danken u, God, wij danken u
en verkondigen uw wonderen.


3. Aria T
Violino solo, Continuo

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!
    Zion ist noch seine Stadt,
    Da er seine Wohnung hat,
    Da er noch bei unserm Samen
    An der Väter Bund gedacht.
Halleluja, krachtig en machtig
zij de naam van de Allerhoogste!
    Sion is nog steeds zijn stad,
    waar hij zijn woning heeft,
    omdat hij ook bij ons kroost nog
    gedacht heeft aan het verbond van de vaderen.


4. Recitatief B
Continuo

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
Sein Schutz, sein Trost und Licht
Beschirmt die Stadt und die Paläste,
Sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
Der Treue, die den Frieden küsst,
Muss für und für Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
Dem Gott so nah und gnädig ist!
Godlof! het gaat goed met ons!
God is nog steeds ons vertrouwen,
zijn bescherming, zijn troost en licht
beschermen de stad en de paleizen,
zijn vleugel verstevigt de muren.
Hij laat ons overal zegenen,
de trouw, die de vrede kust,
moet voortdurend gerechtigheid ontmoeten.
Waar is een volk zoals wij,
waarvoor God zo nabij en zo genadig is.


5. Aria S
Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
Schleuß uns in dein Erbarmen ein!
    Segne die, so uns regieren,
    Die uns leiten, schützen, führen,
    Segne, die gehorsam sein!
Gedenk ons met uw liefde,
loods ons binnen in uw ontferming!
    Zegen hen die ons regeren,
    die ons besturen, beschermen, leiden,
    zegen hen die gehoorzaam zijn!


6. Recitatief A en Koor
Continuo

Vergiß es ferner nicht, mit deiner Hand
Uns Gutes zu erweisen;
So soll Dich unsre Stadt und unser Land,
Das deiner Ehre voll,
Mit Opfern und mit Danken preisen,
Und alles Volk soll sagen: Amen!
Vergeet verder niet om ons met uw hand
weldaden te bewijzen;
dan zullen onze stad en ons land,
dat vervuld is van uw eer,
u met offers en dank prijzen,
en het hele volk zal zeggen: Amen!


7. Aria A
Organo obligato, Continuo

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!
Halleluja, krachtig en machtig
zij de naam van de Allerhoogste!


8. Koraal
Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist,
der woll in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheißt,
dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlassn auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass unsr Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich solln anhangen;
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden's erlangen,
glaub'n wir aus Herzens Grund.
Lof en prijs met ere
zij God Vader, Zoon en Heilige Geest,
die in ons moge vermeerderen
wat hij ons uit genade belooft.
Dat wij vast op hem vertrouwen,
ons volkomen op hem verlaten,
van harte op hem bouwen,
dat ons hart, ons gemoed en onze geest
hem troostrijk toegedaan zijn,
daarop zingen wij op dit uur:
Amen, wij zullen het bereiken,
als wij van harte geloven.

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel