Cantate Schwingt freudig euch empor (BWV 36)

1. KOOR
Schwingt freudig euch empor
zu den erhabnen Sternen,
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein!
Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.


Verhef u vol blijdschap
naar de verheven sterren,
o tongen, die nu in Sion vrolijk zijn!
Maar stop!
Het geluid mag zich niet ver verwijderen,
hij nadert zelf tot u, de Heer der heerlijkheid.
2. KORAAL (S, A)
Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.


Kom nu, Heiland van de volken,
als kind van de maagd erkend.
Daarover verwondert zich heel de wereld,
dat God hem zo geboren laat worden.
3. ARIA (T)
Die Liebe zieht mit sanften Schritten
Sein Treugeliebtes allgemach.
   Gleichwie es eine Braut entzücket,
   Wenn sie den Bräutigam erblicket,
   So folgt ein Herz auch Jesu nach.


De liefde trekt met zachte schreden
gaandeweg zijn geliefde mee.
Zoals een bruid verrukt is,
wanneer zij de bruidegom ziet,
zo volgt een hart ook Jezus.
4. KORAAL
Zwingt die Saiten in Cythara
Und laßt die süße Musica
Ganz freudenreich erschallen,
Daß ich möge mit Jesulein,
Dem wunderschönen Bräutgam mein,
In steter Liebe wallen!
Singet, Springet,
Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.


Speel op de snaren van de citer
en laat de bekoorlijke muziek
vol van vreugde weerklinken,
dat ik met mijn Jezus,
die wonderschone bruidegom van mij,
in voortdurende liefde op weg mag gaan!
Zing nu, dans nu,
Jubel, juich nu, dank de Here!
Groot is de koning der ere.

Deel II

5. ARIA (B)
Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
Vor dich in meinem Herzen rein,
Zieh bei mir ein!
Welkom, liefste schat!
Mijn liefde en geloof maken plaats
voor u in mijn reine hart,
trek bij mij in!
6. KORAAL (T)
Der du bist dem Vater gleich,
Führ hinaus den Sieg im Fleisch,
Daß dein ewig Gotts Gewalt
In uns das krank Fleisch enthalt.


Gij, die gelijk zijt aan de Vader,
behaal de zege in het vlees,
zodat uw eeuwige goddelijke macht
zich ontfermt over het zieke vlees in ons.
7. ARIA (S)
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Wird Gottes Majestät verehrt.
   Denn schallet nur der Geist darbei,
   So ist ihm solches ein Geschrei,
   Das er im Himmel selber hört.


Ook met gedempte zwakke stemmen
wordt Gods majesteit vereerd.
Want als de Geest maar meeroept,
dan wordt het een geluid
dat Godzelf in de hemel hoort.
8. KORAAL
Lob sei Gott, dem Vater, ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!

Lof zij God, de Vader,
lof zij God, zijn enige Zoon,
lof zij God, de Heilige Geest,
altijd en in eeuwigheid!


(Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan