J.S. BACH: CANTATE Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden (BWV 47)

1. Koor
Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden,
und wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden.

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden,
en wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden.


2. Aria S
Wer ein wahrer Christ will heißen,
Muss der Demut sich befleißen;
Demut stammt aus Jesu Reich.
    Hoffart ist dem Teufel gleich;
    Gott pflegt alle die zu hassen,
    So den Stolz nicht fahrenlassen.

Wie een ware christen wil heten,
moet de deemoed nastreven.
Deemoed stamt uit Jezus' domein,
hoogmoed is duivels.
God heeft een afkeer van allen
die hun trots niet willen opgeven.


3. Recitatief B
Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde;
Ist's möglich, dass vom Übermut,
Als einer Teufelsbrut,
Er noch bezaubert werde?
Ach Jesus, Gottes Sohn,
Der Schöpfer aller Dinge,
Ward unsretwegen niedrig und geringe,
Er duldte Schmach und Hohn;
Und du, du armer Wurm, suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das vor einen Christen?
Geh, schäme dich, du stolze Kreatur,
Tu Buß und folge Christi Spur;
Wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.

De mens is drek, stof, as en aarde;
hoe is het mogelijk dat hij
als een duivelskind
nog betoverd wordt door overmoed?
Ach Jezus, Zoon van God,
Schepper van alle dingen,
werd om onzentwille laag en gering;
hij duldde smaad en hoon;
en jij, arm schaap, probeert een hoge borst op te zetten? Past dat een christen?
Ga je schamen, jij trots schepsel,
doe boete en volg het spoor van Christus.
Werp je voor God in de geest gelovig neer!
Op zijn tijd verhoogt hij je ook weer.


4. Aria B
Jesu, beuge doch mein Herze
Unter deine starke Hand,
Dass ich nicht mein Heil verscherze
Wie der erste Höllenbrand.
Laß mich deine Demut suchen
Und den Hochmut ganz verfluchen;
Gib mir einen niedern Sinn,
Dass ich dir gefällig bin!

Jezus, buig toch mijn hart
onder uw sterke hand,
zodat ik mijn heil niet vergooi
als de eerste de beste hellebrand.
Laat mij uw deemoed zoeken
en de hoogmoed totaal vervloeken;
maak mij nederig van zin
zodat ik u welgevallig ben.


5. Koraal
Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn,
Du wollst mir nur das Ewge gewährn,
Das du erworben hast
Durch deinen herben, bittern Tod.
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.


Graag wil ik afzien van tijdelijke eer,
gij wilt mij slechts het eeuwige verlenen,
dat gij verworven hebt
door uw harde, bittere dood.
Dat bid ik u, mijn Heer en God.

(Nederlandse vertaling: Leo de Leeuw