CANTATE  Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 59)

1. ARIA / DUET (S, B)
»Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,
und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm machen. «.


Wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren,
en mijn Vader zal hem liefhebben,
en wij zullen tot hem komen
en ons een woning bij hem maken.
2. RECITATIEF (S)
O, was sind das vor Ehren,
worzu uns Jesus setzt?
Der uns so würdig schätzt,
daß er verheißt,
samt Vater und dem heilgen Geist
in unsern Herzen einzukehren.
O, was sind das vor Ehren?
Der Mensch ist Staub,
der Eitelkeit ihr Raub,
der Müh und Arbeit Trauerspiel
und alles Elends Zweck und Ziel.
Wie nun? Der Allerhöchste spricht,
er will in unsern Seelen
die Wohnung sich erwählen.
Ach, was tut Gottes Liebe nicht?
Ach, daß doch, wie er wollte,
ihn auch ein jeder lieben sollte.


O, welk een eer
bewijst Jezus ons!
Die ons zó waardig acht,
dat hij belooft,
zich met zijn Vader en de Heilige Geest
in onze harten te vestigen.
O, welk een eer!
De mens is stof;
hij valt ten prooi aan ijdelheid,
zwoegen is zijn lot
en allerlei narigheid valt hem ten deel.
Maar toch! De Allerhoogste spreekt,
hij wil zich onze harten
tot zijn woning kiezen
O, wat vermag Gods liefde niet?
O, dat toch ieder, naar zijn wil,
ook omgekeerd hèm lief zou hebben.
3. KORAAL
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,
erfüll mit deiner Gnaden Gut
deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn.
Dein brünstig Lieb entzünd in ihn’n.
O Herr, durch deines Lichtes Glanz
zu dem Glauben versammlet hast
das Volk aus aller Welt Zungen;
das sei dir, Herr, zu Lob gesungen.
Alleluja, Alleluja.


Kom, Heilige Geest, Here God!
Vervul met uw goede gaven
hart, gemoed en geest van uw gelovigen!
Dat uw vurige liefde in hen ontbrande!
O Heer, door de glans van uw licht
hebt gij uit alle tongen van de wereld
een volk verzameld tot het geloof;
daarvoor, Heer, worde u lof toegezongen.
Halleluja, Halleluja!
4. ARIA (B)
Die Welt mit allen Königreichen,
die Welt mit aller Herrlichkeit
kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen,
womit uns unser Gott erfreut:
daß er in unsern Herzen thronet
und wie in einem Himmel wohnet.
Ach! ach Gott, wie selig sind wir doch,
wie selig werden wir erst noch,
wenn wir nach dieser Zeit der Erden
bei dir im Himmel wohnen werden.

De wereld met al haar koninkrijken,
de wereld met al haar heerlijkheid
kan zich niet meten met de heerlijkheid
die God ons schenkt tot onze vreugde, -
dat hij troont in onze harten
en daar woont als ware het een hemel.
O God, welk een geluk valt ons ten deel
en welk geluk zal ons pas echt ten deel vallen
als wij na deze aardse tijd
bij u in de hemel zullen wonen.

vertaling: Henk Beindorff