J. S. BACH: Cantate Lobe den Herrn, meine Seele I (BWV 69a)

1. Koor

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan!
Loof de Heer, mijn ziel,
en vergeet niet welke weldaden hij je heeft bewezen


2. Recitatief S
Ach, dass ich tausend Zungen hätte!
Ach wäre doch mein Mund
Von eitlen Worten leer!
Ach, dass ich gar nichts redte,
Als was zu Gottes Lob gerichtet wär!
So machte ich des Höchsten Güte kund;
Denn er hat lebenslang so viel an mir getan,
Dass ich in Ewigkeit ihm nicht verdanken kann.
Ach, had ik maar duizend tongen!
Ach, was mijn mond
maar leeg van ijdele woorden!
Ach, sprak ik maar niets anders
dan wat dient tot Gods lof.
Dan verkondigde ik de goedheid van de Allerhoogste; want hij heeft
mijn leven lang zoveel voor mij gedaan,
dat ik hem in eeuwigheid niet genoeg kan danken.


3. Aria T

Meine Seele, Auf, erzähle,
Was dir Gott erwiesen hat!
    Rühmet seine Wundertat,
    Laßt ein gottgefällig Singen
    Durch die frohen Lippen dringen!
Mijn ziel, kom, vertel
wat God je ten deel heeft laten vallen.
Roem zijn wonderdaden,
laat een gode welgevallig gezang
van uw blijde lippen komen!
  

4. Recitatief A

Gedenk ich nur zurück, Was du, mein Gott,
von zarter Jugend an bis diesen Augenblick
An mir getan,
So kann ich deine Wunder, Herr,
So wenig als die Sterne zählen.
Vor deine Huld,
die du an meiner Seelen noch alle Stunden tust,
Indem du nur von deiner Liebe ruhst,
Vermag ich nicht vollkommnen Dank zu weihn.
Mein Mund ist schwach, die Zunge stumm
Zu deinem Preis und Ruhm.
Ach! sei mir nah
Und sprich dein kräftig Hephata,
So wird mein Mund voll Dankens sein.
Denk ik terug aan wat gij, mijn God,
vanaf mijn kindertijd tot dit moment
aan mij hebt gedaan,
dan kan ik uw wonderen, Heer,
net zo min tellen als de sterren.
Voor uw genade,
die gij nog elk uur bewijst aan mijn ziel,
doordat gij alles uit liefde doet,
kan ik u niet genoeg danken.
Mijn mond is zwak, mijn tong is stom,
zij kunnen u niet genoeg prijzen en te roemen.
Ach, wees mij nabij
en spreek uw krachtige Effatha,
dan zal mijn mond vol dank zijn.


5. Aria B

Mein Erlöser und Erhalter,
Nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,
Alsdenn singt mein Mund mit Freuden:
Gott hat alles wohlgemacht!
Mijn verlosser en bewaarder,
neem mij steeds onder uw hoede en waak over mij!
Sta mij bij in kruis en lijden,
dan zingt mijn mond met vreugde:
God heeft alles welgedaan!


6. Koraal
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben:
So wird Gott mich Ganz väterlich
In seinen Armen halten.
Drum lass ich ihn nur walten.
Wat God doet dat is welgedaan,
daar wil ik aan vasthouden.
Al voeren nood, dood en ellende
mij op ruwe wegen:
God zal mij heel vaderlijk
in zijn armen houden.
Daarom laat ik hem maar besturen.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel)