J. S. BACH: Alles nur nach Gottes Willen (BWV 72)

1. KOOR

Alles nur nach Gottes Willen,
So bei Lust als Traurigkeit,
So bei gut als böser Zeit.
Gottes Wille soll mich stillen
Bei Gewölk und Sonnenschein.
Alles nur nach Gottes Willen!
Dies soll meine Losung sein.

Alles alleen naar Gods wil,
zowel in vreugde als in verdriet,
zowel in goede als in slechte tijden.
Gods wil zal mij tevreden stellen
zowel bij bewolking als bij zonneschijn.
Alles uitsluitend naar Gods wil!
Dit moet mijn devies zijn.

2. RECITATIEF & ARIOSO (A)


O selger Christ, der allzeit seinen Willen
In Gottes Willen senkt, es gehe wie es gehe,
Bei Wohl und Wehe.
Herr, so du willt, so muß sich alles fügen!
Herr, so du willt, so kannst du mich vergnügen!
Herr, so du willt, verschwindet meine Pein!
Herr, so du willt, werd ich gesund und rein!
Herr, so du willt, wird Traurigkeit zur Freude!
Herr, so du willt, find' ich auf Dornen Weide!
Herr, so du willt, werd ich einst selig sein!
Herr, so du willt, laß mich dies Wort im Glauben fassen
Und meine Seele stillen!
Herr, so du willt, so sterb ich nicht,
Ob Leib und Leben mich verlassen,
Wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht!

O gelukzalige christen die altijd zijn wil
ondergeschikt maakt aan Gods wil, wat er ook gebeurt,
bij wel en wee.
Heer, als u wilt, moet alles lukken!
Heer, als u wilt, kunt u mij vreugde schenken!
Heer als u wilt, verdwijnt mijn pijn!
Heer, als u wilt, word ik gezond en rein!
Heer, als u wilt, verandert droefheid in vreugde!
Heer, als u wilt, kan ik grazen in doornen!
Heer, als u wilt, zal ik eens zalig zijn!
Heer, als u wilt, laat dit woord mij dan aanraken in het geloof
en laat het mijn ziel stillen!
Heer, als u wilt, dan sterf ik niet,
ook al verlaten lichaam en leven mij,
wanneer uw geest dit woord in mijn hart legt.

3. ARIA (A)


Mit allem, was ich hab und bin,
Will ich mich Jesu lassen,
Kann gleich mein schwacher Geist und Sinn
Des Höchsten Rat nicht fassen;
Er führe mich nur immer hin
Auf Dorn‑ und Rosenstraßen!

Met alles wat ik heb en ben
wil ik mij aan Jezus overgeven,
ook al kunnen mijn zwakke geest en verstand
de raadsbesluiten van de Hoogste niet begrijpen;
als hij mij maar altijd leidt
over wegen met doornen en met rozen!

4. RECITATIEF (B)


So glaube nun!
Dein Heiland saget: Ich wills tun!
Er pflegt die Gnadenhand
Noch willigst auszustrecken,
Wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken,
Er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband.
Er stärkt, was schwach,
Und will das niedre Dach
Der armen Herzen nicht verschmähen,
Darunter gnädig einzugehen.

Geloof het nu maar!
Je Heiland zegt: Ik zal het doen!
Hij pleegt zijn genadige hand
bereidwillig uit te steken
als kruis en leed je verschrikken.
Hij kent je nood en verlost je van je kruis.
Hij versterkt wat zwak is
en voelt zich niet te goed
om genadig binnen te gaan onder
het nederige dak van de arme harten.

5. ARIA (S)


Mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüßen.
Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen,
Soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn,
Wenn ihn der Glaube faßt;
mein Jesus will es tun.

Mijn Jezus wil het doen, hij wil je kruis verzachten.
Hoewel je hart veel verdriet kent,
zal het toch zacht en stil in zijn armen rusten
als het wordt gegrepen door het geloof;
mijn Jezus zal het doen!

6. KORAAL


Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

Wat mijn God wil geschiede altijd,
zijn wil is de beste;
hij is bereid hen te helpen
die vast in hem geloven.
Hij helpt uit nood, de goede God
en kastijdt met mate:
wie op God vertrouwt, vast op hem bouwt
die zal hij niet verlaten.


Nederlandse vertaling: Ria van Hengel