Cantate Herr, wie du willt, so schicks mit mir (BWV 73)

1. KOOR / RECITATIEF (S, T, B)

(koor) Herr, wie du willt, so schicks mit mir
Im Leben und im Sterben!


(T) Ach! aber ach! wieviel
Läßt mich dein Wille leiden!
Mein Leben ist des Unglücks Ziel,
Da Jammer und Verdruß
Mich lebend foltern muß,
Und kaum will meine Not
im Sterben von mir scheiden.

(koor) Allein zu dir steht mein Begier,
Herr, laß mich nicht verderben!


(B) Du bist mein Helfer, Trost und Hort,
So der Betrübten Tränen zählet
Und ihre Zuversicht, das schwache Rohr,
nicht gar zerbricht;
Und weil du mich erwählet,
So sprich ein Trost- und Freudenwort!

(koor) Erhalt mich nur in deiner Huld,
Sonst wie du willt, gib mir Geduld,
Denn dein Will ist der beste.


(S) Dein Wille zwar ist ein versiegelt Buch,
Da Menschenweisheit nichts vernimmt;
Der Segen scheint uns oft ein Fluch,
Die Züchtigung ergrimmte Strafe,
Die Ruhe, so du in dem Todesschlafe
Uns einst bestimmt,
Ein Eingang zu der Hölle.
Doch macht dein Geist uns dieses Irrtums frei
und zeigt, daß uns dein Wille heilsam sei.

(koor) Herr, wie du willt!Heer, als u wilt, wees goed voor mij
in leven en in sterven!

Maar ach! Ach! hoe zwaar
laat uw wil mij lijden!
Mijn leven is het mikpunt van het ongeluk,
omdat jammer en ellende
mij bij mijn leven moeten kwellen,
en mijn nood mij in het sterven
nog bijna niet los wil laten.

Alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Heer, laat mij niet
omkomen!

U bent mijn helper, troost en toeverlaat,
die de tranen van de bedroefden telt
en die hun vertrouwen – dat zwakke riet –
niet helemaal breekt;
en omdat u mij hebt uitgekozen,
spreek dan een woord van troost en vreugde!

Bewaar mij slechts in uw genade,
of anders, zo u wilt, geef mij geduld
want wat u wilt – dat is het beste.

Maar uw wil is een verzegeld boek
waar mensenwijsheid niets van verstaat.
De zegen lijkt ons vaak een vloek,
de tuchtiging een straf uit blinde woede,
de rust die u ons eens in de doodsslaap
ten deel doet vallen
een ingang tot de hel.
Uw geest maakt ons echter van die misvatting vrij
 en toont dat uw wil heilzaam voor ons is.

Heer, als u wilt!
2. ARIA (T)
Ach senke doch den Geist der Freuden
Dem Herzen ein!
   Es will oft bei mir geistlich Kranken
   Die Freudigkeit und Hoffnung wanken
   Und zaghaft sein.

Ach laat toch de Geest van vreugde
in mijn hart neerdalen!
Vaak brengt mijn zieke geest
de vrolijkheid en hoop aan ’t wankelen
en brengt ze zo tot zwijgen.
3. RECITATEF (B)
Ach, unser Wille bleibt verkehrt,
Bald trotzig, bald verzagt,
Des Sterbens will er nie gedenken;
Allein ein Christ, in Gottes Geist gelehrt,
Lernt sich in Gottes Willen senken
Und sagt:


Ach, onze wil blijft verkeerd,
soms koppig, soms moedeloos,
aan sterven wil hij nooit denken;
alleen een christen, in Gods Geest onderwezen,
leert buigen voor Gods wil
en zegt:
4. ARIA (B)
Herr, so du willt,
So preßt, ihr Todesschmerzen,
Die Seufzer aus dem Herzen,
Wenn mein Gebet nur vor dir gilt.

Herr, so du willt,
So lege meine Glieder
In Staub und Asche nieder,
Dies höchst verderbte Sündenbild.

Herr, so du willt,
So schlagt, ihr Leichenglocken,
Ich folge unerschrocken,
Mein Jammer ist nunmehr gestillt.


Heer, als u wilt,
drijf, o smarten van de dood,
de zuchten uit mijn hart
wanneer ik alleen tot u bid.

Heer, als u wilt
leg dan mijn ledematen
in stof en as terneer,
dit meest verdorven beeld van de zonde.

Heer, als u wilt,
sla dan, o doodsklokken,
ik volg onverschrokken,
mijn verdriet is van nu af gestild.

5. KORAAL
Das ist des Vaters Wille,
Der uns erschaffen hat;
Sein Sohn hat Guts die Fülle
Erworben und Genad;
Auch Gott der heilge Geist
Im Glauben uns regieret,
Zum Reich des Himmels führet.
Ihm sei Lob, Ehr und Preis!

Dat is de wil van de vader
die ons geschapen heeft;
zijn Zoon heeft een overvloed
van goedheid en genade verworven;
ook God de Heilige Geest
regeert ons in het geloof
en leidt ons naar het hemelrijk.
Hem zij lof, eer en prijs!

(Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan