CANTATE Erfreute Zeit im neuen Bunde (BWV 83)

1. ARIA (A)
Erfreute Zeit im neuen Bunde,
Da unser Glaube Jesum hält:
    Wie freudig wird zur letzten Stunde
    Die Ruhestatt, das Grab bestellt!

Heuglijke tijd in het nieuwe verbond
waarin ons geloof vasthoudt aan Jezus.
Hoe vrolijk wordt in het laatste uur
de rustplaats, het graf klaargemaakt!

2. KORAAL & RECITATIEF (B)
"Herr, nun lässest du deinen Diener
in Friede fahren, wie du gesaget hast".

Was uns als Menschen schrecklich scheint,
Ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Es ist der Tod
Ein Ende dieser Zeit und Not,
Ein Pfand, so uns der Herr gegeben
Zum Zeichen, daß ers herzlich meint
Und uns will nach vollbrachtem Ringen
Zum Frieden bringen.
Und weil der Heiland nun
Der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
Was Wunder,
daß ein Herz des Todes Furcht vergißt!
Es kann erfreut den Ausspruch tun:

"Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern".


'Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan
in vrede, zoals u hebt gezegd.'

Wat ons als mensen verschrikkelijk lijkt
is voor ons een ingang naar het leven.
De dood is
een einde van deze tijd en ellende,
een pand dat de Heer ons heeft gegeven
ten teken dat hij het werkelijk meent
en ons na voltooid geworstel
naar de vrede wil brengen.
En omdat de Heiland nu
troost voor de ogen en verkwikking voor het hart is,
is het toch geen wonder
dat een hart de angst voor de dood vergeet?
Het kan verheugd de uitspraak doen:

'Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken.'

3. ARIA (T)
Eile, Herz, voll Freudigkeit
Vor den Gnadenstuhl zu treten!
    Du sollt deinen Trost empfangen
    Und Barmherzigkeit erlangen,
    Ja, bei kummervoller Zeit,
    Stark am Geiste, kräftig beten.


Haast je, hart, om vol vreugde
voor de genadestoel te gaan staan,
Je zult je troost ontvangen
en ontferming verkrijgen,
ja, in kommervolle tijden
zul je, sterk van geest, krachtig bidden.

4. RECITATIEF (A)
Ja, merkt dein Glaube noch viel Finsternis,
Dein Heiland kann
der Zweifel Schatten trennen;
Ja, wenn des Grabes Nacht
Die letzte Stunde schrecklich macht,
So wirst du doch gewiß
Sein helles Licht
im Tode selbst erkennen.


Ja, al ziet je geloof nog veel duisternis,
je Heiland kan
de schaduw van de twijfel wegnemen;
ja, als de nacht van het graf
het laatste uur verschrikkelijk maakt,
dan zul je toch zeker
zijn heldere licht
in de dood zelf aanschouwen.

5.  KORAAL
Er ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.


Hij is het heil en het zalige licht
voor de heidenen
om hen te verlichten die u niet kennen
en hen te weiden.
Hij is van uw volk Israël
de prijs, eer, vreugde en gelukzaligheid.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel