J. S. BACH: Motet Jauchzet dem Herren, alle Welt. (BWV Anh. 160

1. Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
dienet dem Herrn mit Freuden!
Kommet vor sein Angesicht mit Frohlokken,
alleluja!
Juich voor de Heer, iedereen,
dien de Heer met vreugde!
Kom juichend voor zijn aangezicht!
Halleluja.
2. Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, und Heilgem Geist,
der woll in uns vermehren,
was er aus Gnaden uns verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen
gänzlich verlass'n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
daß uns'r Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich soll'n anhangen,
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werd'ns erlangen,
glaub'n wir aus Herzensgrund.
Lof en prijs met eer
zij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
die in ons wil vermeerderen
wat hij ons uit genade belooft,
dat wij vast op hem vertrouwen,
ons helemaal op hem verlaten,
van harte op hem bouwen,
dat ons hart, ons gemoed en ons verstand
zich troostrijk aan hem hechten,
daarop zingen wij op dit uur:
Amen, we zullen het krijgen,
dat geloven wij uit de grond van ons hart.

(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel