Johann Sebastian (Hans) BRANDTS BUYS

(Warnsveld 28 juni 1905 - Hilversum 21 februari 1959),
N.B. Groene links voeren
uit deze website.

Naam en Familie: stamt uit een dynastie van muzikanten, teruggaand tot in de 16de eeuw en oorspronkelijk Buus of Buijs geheten. De burgerlijke stand schrijft aanvankelijk Buijs, en pas in de twintigste eeuw Buys. De dubbele naam werd het eerst gevoerd door
overgrootvader Cornelis Alijander Brandts Buijs (1812-1890), organist, dirigent, beiaardier en componist, Deventer
Hij voegde de naam van zijn natuurlijke, buitenechtelijke vader Cornelis Buijs Corneliszoon toe aan die van zijn moeder Alijda Cornelia Brandts toen zijn ouders, nadat vader weduwnaar was geworden, alsnog waren gehuwd. Bekend van o.m. "’t Is pligt, dat ied're jongen". Hij had drie zonen:
grootvader Marius Adrianus Sr (1840-1911) componist, organist, klokkenist
oudoom Ludwig Felix Willem Cornelis (1847-1917), vernoemd naar Beethoven en Mendelssohn, dirigent en componist (grafmonument)
oudoom Henri Francois Robert (1850-1905) dirigent en componist
vader Marius Adrianus Jr (1874-1944) componist, organist, dirigent (Arnhem) vz KNTV, boekje MP
oom Jan Willem Frans, genoemd "Jan", (1868-1933, Salzburg, Oostenrijk), bekend Duits operacomponist, borstbeeld in Mozarteum onthuld 7/12/1958
oudoom (zoon van L.F.) Johann Sebastian (1879-1939), genoemd "Hans", Jogjakarta, etnomusicoloog
broer Ludwig Brandts Buys(1908-1983): 'Loek', architect en tekenaar, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, figureert als 'Valkema Blauw' in Voskuil, Het Bureau.
zie de genealogie in beeld

persoonlijk leven
trouwt 1e : 20/5/1933 de pianiste Henriëtte (Henriëtta Carolina Wilhelmina) Troost (9/7/1906- 19/9/1994), woont te De Zilk en Noordwijk (samen ontworpen villa "De Blokkendoos", Atjehweg 27, arch. Th. Theunissen, 1936),
drie dochters: Ingrid (1934), Jutte (1935), Hylcke (1937)
1939 scheiding (6/2/1940 formeel)
trouwt 2e: 4/8/1945 E.A.M. (Maria, Rie) Kriebel, woont Hilversum, Burgemeester Lambooylaan (aanvankelijk Burgemeesterlaan) nr 27
overlijdt 21 februari 1959 plotseling, tijdens concert van het Goois Muziek Lyceum waarvan hij directeur was.

opleiding
Gymnasium te Arnhem, 1924 naar Amsterdam, studeert ovv vader rechten, omgezwaaid oude talen, stopt 1928 zonder diploma
staatsexamen muziek (piano) 1933
compositie bij Johan Wagenaar en Sem Dresden,
clavecimbelles Alice Ehlers

componist
- 1921 (16 jaar!) De Stervende Zwaan uitgevoerd 1.12.1921, Arnhem Toonkunst olv vader
- 1928 filmmuziek bij De Brug (Joris Ivens)
- 1931: filmmuziek Terra Nova (Gerard Rutten, remake 1994)
- '30-er jaren: muziek voor div. studententoneelprodukties.
- 1945: Bevrijdingscantate Universiteit Leiden (aria hieruit 25/3/1954 USKO)
- 1946: Cantate Sol Iustitiae

clavecinist
- 1927: speelt piano bij stomme film (Filmliga, Menno ter Braak)
- 1938-1948 (na vertrek Bodky) clavecinist in Musica Antiqua (*1935), eerste prof. oude-muziekgezelschap met (uit het Concertgebouworkest) Johan Feltkamp fl, Nicolas Roth vi, Carel van Leeuwen Boomkamp, gamba
- 1934 organiseert Bach-serie Kleine Zaal, met A'dams Kamerorkest (5e Br., clavier-, tripel-, 2 & 3 clav.concerten, solo o.m. Goldberg-variaties), 'in oorspr. bezetting, met oude instrumenten'
- 1947: 3 avonden integraal Wohltemperirtes Clavier (Hilversum, Utrecht, Arnhem, ook voor de radio (directe uitzendingen!) in NL en BBC; 1949 Conc.Gebouw)
- 1948: Kleine Zaal Concertgebouw: alle  (1 en meer) clavecimbelconcerten
- 1950: speelt als eerste Kunst der Fuge integraal op clavecymbel (in de spiegelfuga's voor twee instrumenten bijgestaan door Hans Philips en volgend jaar Gustav Leonhardt)
- 1952-1959 Arte Fiato (m. Frans Vester, Coen van Slogteren, Arnold Swillens

paedagoog
1930 muziekdocent Barlaeus Gymnasium, Amsterdam
1940 Amsterdam, Adviesburo kinderen muziekstudie, aanleg testen
clav. leraar A'dams Muz. Lyceum tot 1944
privé-leerlingen voor staatsexamen
1949/50 docent R'dams Cons: clav. & basso-continuo
1951-1959 Dir. (na crisis afgeslankt) Goois Muzieklyceum

dirigent
1930-1943 schoolorkest Barlaeus en Vossius (één der leerlingen: Marius Flothuis)
1936-1945 Leidsch Studenten Kamerorkest Collegium Musicum en Leids Studenten Zangkoor
(Vanaf 1942, toen de Kulturkammer alleen nog maar kerkmuziek toestond, voerde hij met studenten, vermomd als kerkkoren, Bach-cantates uit in
- Leiden ('De Hooglandse Kerk bleek plotseling over een eigen koor en orkest te beschikken')
- W.de Zwijgerkerk, Amsterdam (Gravemeijer)
- Utrecht  (Leeuwenberg-, Buur-, Jacobi-, Remonstrantse kerk)
- het Gooi, later Hilversumse Cantate Vereniging (HCV)
1943-1959 Hilversumse Cantate Vereniging
1945-1959 USKO
1946-1959 Toonkunst Arnhem
1955-1959 Toonkunst Hilversum
De instrumentale (en vaak ook de vocale) partijen die hij ten behoeve van zijn Bachcantate-uitvoeringen (bij ontstentenis van gepubliceerd uitvoeringsmateriaal) in twintig jaar eigenhandig uit de partituren van de Bachgesellschaft afschreef belopen duizenden pagina's; zij vormden na zijn dood de basis voor de Utrechtse Muziekbibliotheek waar zij tot op heden worden bewaard en nog steeds uitgeleend ten behoeve van Nederlandse cantateuitvoeringen.

musicologisch onderzoeker / publicist
musicologisch autodidakt
- redigeerde uitgaven van werken van Bach (J.S., W.F., C.P.E), Buxtehude, Hellendaal (Opera Omnia) e.a.
- verzamelt en kopieert muziek van de Bach-familie en anderen in Thüringen, London, Cambridge, Brussel, Parijs, Basel, München, Dresden, Berlijn, Darmstadt
artikelen o.m.
- Bachs Hoogmis, Kroniek van Kunst en Kultuur xi (1950), 127-130
- Bachs tweestemmige Inventies, Mens&Melodie i (1946), 338-340
- Getallensymboliek en diminutietechnik. Mens&Melodie v (1950), 321-324
- Over de uitvoering van Bachs Mattheuspassie. Mens&Melodie iii/Maart (1948), 71-73

boeken (meestal  antiquarisch verkrijgbaar)

  • Hans Brandts Buys, Het Wohltemperirte Clavier van Johann Sebastian Bach, Arnhem: van Loghum Slaterus, 322p., 19421,19442, 19553, 1984: ongewijzigde herdruk met voorwoord van Gustav Leonhardt, Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema  verkrijgbaar?
  • Hans Brandts Buys, De passies van Johann Sebastian Bach, Stafleu, Leiden, 1950, 379 p. verkrijgbaar?
  • Hans Brandts Buys, Johann Sebastian Bach : 48 preludia. Gottmer, 19501, 19562 verkrijgbaar?