FREQUENTIETABEL 

Frequentie waarmee volgens de Ned.BachCantate Agenda tussen (globaal)  sept. 2005 en zomer 2014 in 1735 cantateuitvoeringen de 200 Bachcantates (BWV-nrs) aan bod kwamen.
(Nummertoevoegingen - a,b,c - bleven buiten beschouwing)

aantal malen
uitgevoerd
aantal
cantates
BWV-nummers
nooit
(13 cantates)
0x
13
41 58 59 119 141 145 160 178 183 184 189 193 200
1 ster
zelden
(83 cantates)
1x 11 25 53 57 121 122 142 143 173 175 195 197


2x 12 24 45 52 88 136 151 153 162 167 168 171 190

3x 9 91 101 133 137 152 154 158 164 179
4x 21 7 16 19 28 40 65 69 71 83 85 90 97

102 107 112 157 163 165 166 174 191
5x 21 2 27 29 31 35 43 46 63 77 86 87 89

98 113 120 123 128 130 181 185 188
6x 9 55 74 94 110 169 170 192 196 199
2 sterren
soms
(51 cantates)
7x 7 9 49 50 84 134 149 156


8x 8 20 30 34 95 114 129 177 198

9x 13 26 32 37 54 56 60 66 99 103 155 176 187 194
10x 3 13 79 100


11x 14 5 17 18 42 75 92 105 108 132 135 138 148 150 186
12x 6 1 10 14 44 116 1723

           sterren
regelmatig
(34 cantates)
13x 8 64 68 80 93 111 117 126 139

14x 8 3 6 76 78 81 115 159 161

15x 4 11 48 109 127

16x 8 33 38 47 51 73 82 118 124

17x 3 8 146 180


18x 1 39
19x 2 96 1044

           sterren
vaak
(13 cantates)
20x 4 4 67 72 125

21x 2 22 2322x 3 36 144 147


24x 3 61 106 182


25x 1 21
5

           sterren
heel vaak
(5 cantates)
27x 2 12 6230x 2 70 14034x 1 131
Zo heb ik in totaal 364 sterren verdeeld onder 199 cantates, gemiddeld 1,8 per cantate. (versies '05-'09, '05-'11) Een jaarprogramma van tien cantates, gevuld met nooit gespeelde cantates verzamelt dus 0 sterren (bravo!) tegen 50 sterren voor een programma vol tophits. Minder dan 2,5 sterren per cantateuitvoering mag dus als vernieuwende, avontuurlijke, grensverleggende programmering beschouwd worden; meer dan 2,5 sterren: voorzichting, behoudend!