Beluister Hans Brandts Buys

Ik zou u natuurlijk het liefst fragmenten willen laten horen van Hans Brandts Buys als clavecinist, tijdens zijn uitvoeringen van het integrale Wohltemperirte Clavier, of van de Kunst der Fuge. In elk geval in het geluidsarchief van de NOS is daarvan niets bewaard gebleven, gesteld al dat zulke opnamen hebben bestaan; ook voor de radio speelde men veelal live.
De eerste twee geluidsfragmenten die u hieronder kunt aanklikken zijn (voorzover ik weet) van een schoolconcert in de Nutszaal te Enkhuizen, op 28 januari 1959 gegeven door het Ensemble Arte Fiato, bestaande uit Frans Vester (fluit), Koen van Slogteren (hobo), Arnold Swillens (fagot) en Hans Brandts Buys (clavecimbel).
Op het eerste geluidsfragment hoort u de stem van Brandts Buys tijdens een inleiding,
op het tweede een triosonate van Vivaldi.

Het derde geluidsfragment laat iets horen uit HBB's praktijk als dirigent van de grote Bachwerken. Van geen van zijn geliefde passionen is naar mijn indruk iets bewaard gebleven, al staat vast dat daar zo nu en dan wel eens opnamen van zijn gemaakt. Daarbij speelde een rol dat Hans in mijn herinnering niet zoveel op had met grammofoonplaten (CD's en cassettes bestonden nog niet,  bandapparaten waren zeldzaam); platen waren maar een armzalig surrogaat voor de beklagenswaardigen die niet zelf muziek konden maken. Muziek moest vooral aktief gemaakt worden, live. (Dat verklaart ook waarom mijn eigen platen-, banden- en CD-verzameling altijd wat armzalig is gebleven.) Wel zijn er, door amateurs met amateur-apparatuur uit de jaren '50 opnamen gemaakt van (amateur!-)uitvoeringen door het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) van een Hohe Messe (24 mei 1957) en een Weihnachtsoratorium (11 december 1957). Ikzelf heb deze banden enkele jaren geleden, enigszins opgepimpt, gedigitaliseerd en in kleine kring op CD's verspreid (De voorraad is nu op.) Deze opnames zijn evident 'niet om te genieten'  maar uit historisch en nostalgisch oogpunt wel interessant.
Details van zijn uitvoeringen zijn er op te horen, en het valt op hoe ver deze pionier van de oude-muziek-Renaissance nog verwijderd was van de hedendaagse historisch-geïnformeerde uitvoeringspraktijk In elk geval informeren deze opnames ons goed over de tempi die hij koos. Omdat hij zelf  altijd zo geïnteresseerd was in de temporele dimensie van de Bach-werken (maar dat alleen m.b.t. de passionen op schrift stelde) heb ik in het CD-booklet bij zijn Hohe Messe het tijdschema daarvan geanalyseerd, op deze website te vinden onder het kopje 'Absolute tempi'.
Uit deze opnames heb ik als specimen gelicht het koraal Brich an, o schönes Morgenlicht, deel 3 van de tweede cantate van het Weihnachtsoratorium.