RECONSTRUEER DE MUUR VAN DONY

Wie vanuit het station 's-Hertogenbosch de stad in loopt passeert aan zijn rechterhand een fraaie gevelwand (met daarin de Bossche-Bollenwinkel van Jan de Groot). Deze gevelwand maakt deel uit van een eind negentiende eeuw door de Bossche stadsarchitect Ing J.J.Dony in neo-renaissancistische stijl ontworpen bouwblok. Kenmerkend voor zulk een bouwblok is dat er langs de vier omgevende straten rijtjes huizen (bouwlichamen) zijn opgetrokken die niet op elkaar aansluiten maar waartussen telkens op de hoeken openingen ontstaan die door muurtjes of andere vormen van afsluiting worden gedicht: een gesloten bouwblok, waarvan een buitenstaander alleen vanuit de lucht kan waarnemen dat er een binnengebied bestaat  met veel groen en een eigen monumentale en beschermwaardige status.
Het bouwblok waarvan alle huizen op de (rijks- dan wel gemeentelijke) monumentenlijst staan en dat (uiteraard) tot het Beschermd Stadsgezicht behoort, is als gesloten blok nog intact, afgezien van een pijnlijk verloederd gat langs de Dommel: het gevolg van sloop van een oude muur ten behoeve van een staaltje modernistische nieuwbouw, die goddank niet door ging, maar toen was het muurtje al weg. Nu er in dit gat gebouwd gaat worden willen wij, omwonenden, de muur terug en geen tuinhek.

BEZWAARSCHRIFT
Door op de plaatjes te klikken

verschijnen er in een nieuw venster
veel grotere versies van de afbeeldingen

Intussen produceerden wij een adviesaanvraag aan de Raad v/h Cultureel Erfgoed en een toelichting bij ons bezoek aan het bestuur van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg
bouwblok Een prachtige opname van ons bouwblok, gezien vanuit het noordwesten, rechtsonder gaat 't naar het station, linksboven de stad in. Anno 1980, schat ik.
(Vergelijk de verrommeling van het tegenover liggend bouwblok)
WaarderingskaartStadsgezicht
Op de waarderingskaart 'Beschermd Stadsgezicht' is de omgaande hoek van de gevelwand Stationsweg (even nrs) expliciet aangeduid als belangrijk voor het bebouwingsbeeld.
pl-grondbrandgang Plattegrond van de brandgang en omgeving.
Het Glazen Huis Het Glazen Huis, dat er niet kwam.
poort-streetview
Dit bleef er achter
Huidige situatie en zo zag het er najaar 2012 uit (foto 1)
Inkijk
en zonder muur zag je dit
plan-plattegrond Hier links de plannen van de Van Deursen Groep. Hier vind je hun Aanvraagformulier (pdf-format, 14 Mb d.w.z. erg groot). En dit is de gemeentelijke beschikking (klein pdf-je)
plan-aanzicht
OranjeNassaulaan Zoals het hoort: hoek Stationsplein / Oranje Nassaulaan (foto 2)
Poort2-kl Of met een brede poort, zoals bij het klooster langs de Van der Doessingel (foto 3)
Poort1 Of zo (foto 4).
afscheidingen Een college "afscheidingen" door Bob, het verschil tussen tuinafsluitingen en blokafsluitingen.
Muur1-Luybenstraat Muur2-kl.jpg Muur3
Muur4 Muur5
Het Zand: een wijk met blokafsluitingen door muurtjes.
tuinafsluiting Beekmanschool Voorbeeld van een tuinafsluiting: de Beekmanschool verderop langs de Van der Doessingel.
OudeDieze Een modern muurtje, langs de Oude Dieze, pand "De Berenbijt".
muurBoB Zo zou het dus kunnen / moeten worden, naar een ontwerp van Bob van der Vliet.
muurtje Helaas leerde archiefonderzoek dat er ooit dit sneue muurtje heeft gestaan.
Dansschool Crielaars
Later kwam er dit, maar Crielaars droeg in elk geval aan de groenvoorziening bij met een daktuin op zijn danszaal.
Dony's muur
                Maar oorspronkelijk bouwde Ing J.J.Dony, c.q. stadsarchitect Ir Kerkhof, dit.

detail Dony's muurDony-detail

muur augustus 2013 Het gewijzigde Plan Van Deursen Groep
d.d. 21 augustus 2013

Daar zouden wij best mee kunnen instemmen.
plattegrond
met de bijbehorende plattegrond
parkeren tussen bomen De parkeerfunctie zou bovendien moeiteloos verenigd kunnen worden met drie bomen.
Zo ziet het er eind juni 2014 uit: van plint tot plint betegeld.
Om zo gauw mogelijk radicaal aan het zicht te onttrekken.
van linksvan rechts