HOHE MESSE CS

HOME
Op diverse plekken van mijn site staat nogal wat over de Hohe Messe.
Hieronder geef ik een overzicht.
* Een korte toegankelijke inleiding, met enkele leuke details (2p.)
* Een uitgebreidere toelichting, luistergids voor concertbezoekers (12 p. A5 of drie velletjes A4)
* Een omvangrijke, grondige maar naar ik hoop niet minder toegankelijke inleiding op de Hohe Messe (40 pagina's A5, tien velletjes A4), vooral leuk voor uitvoerenden, zangers, musici en liefhebbers maar te groot als concertgids.
* Een wetenschappelijk, specialistisch en grensverleggend artikel in het Engels, met 100 voetnoten, en met een Nederlandse samenvatting; over de kwestie Et in unum / Et incarnatus.
* Een onderzoek naar de structuur-analyse van de Hohe Messe door Hans Brandts Buys
* Een schema (1 p.) dat de - veronderstelde - ontleningen en parodiemodellen van de Hohe Messe in beeld brengt.
* Een aantal facsimilé's van Bachs manuscript, die ik van enige toelichting voorzie. Ik deed dat toen de voorgenomen integrale digitale ontsluiting van Bachs handschrift door het Bach-Archiv Leipzig wegens interne conflicten van het Internet was verdwenen. Inmiddels is het gehele handschrift (met veel ander werk) weer te zien op http://www.bachdigital.de/ :
- de te Dresden in 1734 aangeboden partijen van Kyrie en Gloria
- de voltooide Messe van 1749
maar dat heeft de waarde van mijn toelichtingen niet veranderd.
* Ten slotte zijn er ook nog enkele publikaties van Hans Brandts Buys te vinden, uit de Bach-kranten van het Bachjaar 1950.

Terug naar onze tijd:
het door Ton Koopman (juli 2008) verspreide gerucht over de oorsprong van de Hohe Messe, en Michael Mauls voorzichtig speculatieve publicatie waarop hij was gebaseerd (en waarvoor nog altijd (2016) geen bewijs is gevonden).Neem enkele uren de tijd om hier de fantastische presentatie van de Hohe Messe op de site van Tim Smith te bekijken. Bestudeer de navigatieinstructies onder Explore, kijk achter de raampjes van Thomasschool en Huis van de Bachgesellschaft, en klik op de rode cuepoints in de partituur die zich opent als je een deel aanklikt.