portal HANS BRANDTS BUYS

N.B.Groene links voeren u
naar buiten deze website.

mijn onderzoek "De cantate-agenda van Hans Brandts Buys"

 • motivering van het onderzoek lees verder
 • het voorlopig resultaat - research in progress lees verder

 • over Hans Brandts Buys

  biografische notities lees verder

  HBB  in Wikipedia
  biografische notitie van Clemens von Gleich
  lemma Grove
  lemma Alg. Muziekencyclopedie

  literatuur
 • Jolande van der Klis, Hans Brandts Buys, p.65-81 in: Oude Muziek in Nederland, het verhaal van de pioniers 1900 - 1975; Org. Oude Muziek Nederland, Utrecht, 1991 (vaak nog antiquarisch verkrijgbaar, zoek! )
 • Margreet van Rooijen, Hans Brandts Buys: een vurig apostel der muziek (doctoraalscriptie Utrecht, 1996)
 • Marloes.Biermans, Hans Brandts Buys. p.23-28 in: Catalogus Expositie 'Bach and the Netherlands' (2000) Letterenbibliotheek, Utrecht. 2000, 54p.

 • Een leven in necrologieën:
  "Onze taak", volgens Hans Brandts Buys
  Hoofdstuk 47 uit zijn "J.S.Bach: 48 preludia" (Gottmer, Haarlem, 1950)

  Bachs Hoogmis, Kroniek van Kunst en Kultuur 11(1950)127-130

  Bachherdenking en Bachkrant-publikaties 1950

  Gustav Leonhardt over HBB
  'Ten geleide' bij de heruitgave van Het Wohltemperirte Clavier (1984)

  Ton Koopman: een late leerling
  Zijn 'beslissende boek' (NRC 8/9/2000)

  Een eerstejaars-student ontmoet HBB (1955)
  p.170-175 uit het autobiografische 'Hoe komt het dat ik nog leef' (Arbeiderspers, 1998) van de Franse-reisboekenschrijver Rudolf Bakker  (wiens journalistieke carrière merkwaardigerwijs van de grond kwam bij de Haagse Post toen deze onder leiding stond van Mw Sylvia Brandts Buys, achternicht van Hans want kleindochter van oudoom LF, bij diens zoon GBF.)
  ....en interviewt hem twee jaar later als journalist.
  (Utrechts Nieuwsblad, januari 1957)

  In de herinnering van de geschiedenisstudent en latere hoogleraar Hermann von der Dunk


  Eigen artikel 'Kerk in de stad' (2017)

  Een passie 'uitgelegd' in servies  Kruisvorm in de Matthäus-Passion
  Matthäus-Passion in - nooit meer vertoonde - 'authentieke opstelling'
  Beluister Hans Brandts Buys
    


  Analyse van zijn Hohe Messe  Cantate 195: JSBB als penvoerder van JSB